คลังข้อสอบ V-Net วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด


ข้อสอบ Pre-Vnet วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด
คำชี้แจง
        ให้นักเรียน นักศึกษาระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ทุกคน
เข้าทำข้อสอบ
และต้องทำข้อสอบให้ได้ 60 คะแนนขึ้นไปถึงจะผ่าน
หากนักเรียน นักศึกษาคนใด ไม่เข้าทำข้อสอบหรือทำข้อสอบไม่ผ่าน 60 คะแนน จะถือว่า ตกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2561
เลือกข้อสอบตามระดับชั้นข้างล่างได้เลย

                        
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------