Ewangelia Piotra

W 494 roku Ewangelia Piotra znajduje się na liście apokryfów sporządzonej przez papieża Gelazjusza I

Powstała prawdopodobnie ok. II w. w Syrii. Tekst został odkryty w 1886/1887 przez S. Grebauta w grobie mnicha chrześcijańskiego w Akhmim (dawne Peneapolis) w Górnym Egipcie. Rękopis zawiera 33 karty pergaminowe z VII-IX wieku. Strony 2-10 zidentyfikowano jako Ewangelię Piotra znaną wcześniej tylko ze wzmianek u pisarzy chrześcijańskich: Serapina biskupa Antiochii (190-211).

Przypisy

  1.  ks. M.Starowieyski, Apokryfy Nowego Testamentu, KUL 1980, t.1, cz. 2, s. 409-419

Linki zewnętrzne

Bibliografia

  • Ewangelia Piotra [Evangelium Petri; BHG 1486x]; tłum. i oprac. M. Starowieyski, w: Apokryfy Nowego Testamentu. Praca zbior. pod red. M. Starowieyskiego. T. 1: Ewangelie apokryficzne, cz. 1-2, Wyd. WAM, Kraków 2003;ss. 616-623.
  • ks. M.Starowieyski, Apokryfy Nowego Testamentu, KUL 1980, t.1, cz. 2, s. 409-419.