אתר הכיתה שלילוח מודעותמשימת תרגיל חרום - לשונית משימות מתוקשבות 

למידה בחרום
ראו בקישור זה את ההנחיות להטמעת rss מנבסנ"ט