אתר הכיתה שלי


לוח מודעות

בלוח זה 
- יעלו הודעות שוטפות על ארועים כיתיים
-ברכות
-יצירת קשר עם מחנכת הכיתה


למידה בחרום

אקטואליה / חגים/ מועדים

המחנכת תכין עדכון שבועי, על מועדים מיוחדים