Контакти

Ръководство на СК на СФБ (2017-2019)

Председател:
проф. дфн Тодор Мишонов
на длъжност професор към катедра Теоретична физика
GSM: 0.886.331.693
адрес: Катедра Теоретична физика, Физически факултет, СУ „Св. Кл. Охридски“, бул. "Джеймс Баучър" 5, 1164 София
e-mail: mishonov@gmail.com,
офис: Физически факултет, сграда Б, стая 403А, вътрешен тел: 440, или 02.8161.440, тук може да внесете членски внос към СК на СФБ

Заместник председатели
Евгения Стойновска, geni_stoinovska@yahoo.com,  GSM: 0.887.304.869, Старши учител в НУККЛИИЕК (Италиански лицей)
Алберт Варонов,  akofmg@gmail.com GSM: 0.885.225.001 докторант във Физически факултет на СУ

Членове:
1. д-р Васил Йорданов vasil.yordanov@gmail.com, GSM: 0.878.767.474, Комптел Къмюникейшънс ЕООД. Длъжност Старши Софтуерен Инженер
2. д-р Младен Матев sapiens_bg@yahoo.com, GSM: 0899.350.428, ИЯИЯЕ БАН, на длъжност гл. асистент
3. Нонка Байлова n_bailova@abv.bg, GSM: 0885.296.533, на длъжност старши учител НТБГ
4. Румяна Митева rumi.sf@abv.bg, GSM: 0884.334.117, 6 ОУ, на длъжност старши учител
5. д-р Александър Алексиев Стефанов aleksander.a.stefanov@gmail.com
6. д-р Ангел Петров Демерджиев, a.demerdzhiev@gmail.com
7. Александър Пламенов Петков, sasho33petkov@gmail.com
8. д-р Димитър Тодоров Тодоров, dimitar_tdrv@phys.uni-sofia.bg
9. Стефан Цветанов Вълков, stsvalkov@gmail.com
10. д-р Златан Димитров Димитров, zlatan.dimitrov@gmail.com
11. Калин Ангелов, kalin_angelov_mat@abv.bg
12. д-р Иля Петров, heron_press@mail.bg
13. Снежана Матеева, snejana.mt@gmail.com

Ревизионна комисия:
1. Невена Кожухарова nkojouharova@abv.bg , GSM: 0895.589.543, ТУ-София, на длъжност главен асистент
2. Кремена Дукадинова kremena1960@abv.bg , GSM: 0878.888.824, 2 СОУ „акад. Емилиян Станев”, на длъжност старши учител
3. Маргарита Горанчева, без e-mail, дом.тел.: 855.24.23, GSM: 0885.242.173, пенсионер (председател на комисията)

Електронни адреси на ръководството на СК на СФБ и ревизионната комисия:
 
Данните се уточняват, за корекции моля пишете на: members@bgphysics.eu