Дейности‎ > ‎

Юлска лектория

Догодина (2020) 26-тата лектория ще се проведе отново в аудиториите на Университета. И както стана традиционно: 1 юли (сряда) Ден на Биологията, 2 юли (четвъртък) ден на Химията, 3 юли (петък) Интердисциплинарен ден, 6 юли (понеделник) Ден а астрономията, 7 юли (вторник) Ден на физиката. Нека обсъдим подобряване и нови идеи за нашата дейност на общото събрание на Софийски клон на СФБ на 1 февруари (събота) 2020 г аудитория Б302, 10:00.

 

25-та Юлска лектория 1-5 юли (понеделник-петък) 2019 година

Съвременни направления на природните науки

Организирана от Софийски клон на Съюза на физиците в България http://bgphysics.eu

с традиционното съдействие на СУ Св. Климент Охридски и Българска Академия на Науките

Материали от предишни години:

https://drive.google.com/drive/folders/0B5ESXHr7ai_IMVB3OEtia01PTkU?usp=sharing

Юлската лектория е основана през 1995 г. от Софийски клон на СФБ и Физически факултет на Софийски университет. През 2015 г. към Лекторията се присъединяват Биологически факултет и Факултета по химия и фармация на Софийски университет

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/novini/kalendar/yulska_lektoriya_s_vremenni_napravleniya_na_prirodnite_nauki.

И тази година в Лекторията са включени и лекции посветени на последните Нобелови премии в областта на природните науки:

The Nobel Prize in Physiology or Medicine 2018 was awarded jointly to James P. Allison and Tasuku Honjo "for their discovery of cancer therapy by inhibition of negative immune regulation" https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/2018/allison/facts/

1 юли (понеделник)   Ден на биологията

Координатор на деня: проф. д-р Христо Гагов, hgagov@abv.bg, Биологически факултет, https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/biologicheski_fakultet2

Място на провеждане: 239 аула (II-ри етаж) на Биологически факултет, бул. Драган Цанков 8

09:30   Приветствие от Декана на Биологически факултет доц. д-р Стоян Шишков,

           sshishkov@biofac.uni-sofia.bg

09:40   Гл. ас. д-р Елица Попова: „Поведенческа екология на бозайници, установена с метода  на фотокапаните“, elitsa.popova@uni-sofia.bg

10:00   Доц. д-р Йована Тодорова: „Пречистването на води - от древността до технологичните иновации“, yovana.todorova@gmail.com

10:30   Доц. Велизар Шиваров: "Нови хоризонти в имунотерапията на рака",

           v_shivarov@uni-sofia.bg

11:00 – 11:30 ПОЧИВКА и регистрация

11:30   Проф. Христо Гагов: „Можем ли чрез Електрокортикография да четем мисли?“, hgagov@uni-sofia.bg

12:00   Доц. Иванка Цачева: Нобеловата награда по физиология и медицина за 2018 г., itsacheva@biofac.uni-sofia.bg

12:30   Проф. дбн. Бойко Георгиев: „Биология на изчезващите видове“, Институт по

           Биоразнообразие и Eкосистемни Изследвания, БАН, boyko_georgiev@yahoo.com

           biology_threatened_species 1.ppt

2 юли (вторник)   Ден на химията

Координатор на деня: доц. д-р Елена Бояджиева, exeb@chem.uni-sofia.bg

 

Място на провеждане: Аудитория 601 (6-ти етаж ФХФ, централно крило) на Факултета по химия и фармация на СУ „Св. Климент Охридски“, бул. Дж. Баучър 1

09:00  Приветствие от член кор. проф. дн Тони Спасов - декан на ФХФ,

           Наноматериали за съхранение на енергия   tspassov@chem.uni-sofia.bg,

 

09:20-10:00  гл.ас. д-р Златина Златанова-Иванова: Енергия и бъдеще

           nhzz@wmail.chem.uni-sofia.bg

10:05-10:45    доц. д-р Петко Петков: Приложение на молекулното моделиране в химични и

           биологични системи ohpp@chem.uni-sofia.bg

ПОЧИВКА

11:15-11:55  доц. д-р Алексей Василев: Багрилата в бита и във високите технологии

           ohtavv@chem.uni-sofia.bg

12:00-12:40 д-р Иво Иванов: "Епизод 1: Кралството на наркотиците и техните ефекти"

           ahidi@chem.uni-sofia.bg

 

3 юли (сряда)   Ден на астрономията посвещава се на 100-годишнината от

                         основаването на Международния астрономически съюз

Физически Факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, бул. „Дж. Баучър” №5, Аудитория А315

 

09:00-9:10 Приветствие от декана на Физически факултет,

           проф. дфн. Георги Райновски rig@phys.uni-sofia.bg

09:10 - 09:30 - „100 години Международен астрономически съюз: българската програма” - д-р Люба Славчева-Михова, Координатор на деня, lslavcheva@nao-rozhen.org

Ще бъдат представени историята и дейността на Международен астрономически съюз (МАС)  с акцент върху българското участие в проектите на МАС и нашите инициативи по случай юбилея.

 

09:30 - 10:15 - „Телескопите в България” - Пенчо Маркишки

В тази лекция историята на развитието на астрономическата оптика се коментира паралелно със своеобразна фото-разходка в Националната астрономическа обсерватория Рожен, по време на която се обсъждат параметрите и качествата на инструментите там, както и някои инструменти в други обсерватории в страната.

 

10:15 - 11:00 - „Активността на Слънцето” - д-р Камен Козарев

Слънцето - източник на светлина и топлина за цялото човечество, е било почитано като абсолютно и непроменящо се през хилядолетията. Заедно ще открехнем завесата на слънчевите тайни, неговата променлива активност, и въздействието му върху системата Земя.

 

11:00 - 11:15 - Почивка

 

11:15 - 11:35 - „Звездни купове: образуване и еволюция" - Григор Николов

В презентацията ще бъдат разгледани някои общи съображения за образуването на звездни купове и последващата им динамична еволюция. Grigor_Nikolov.pdf

 

11:35 - 12:20 - „От звездите, за звездите, към звездите- д-р Любомир Илиев

Кратко пътешествие от първите звезди във Вселената преди 13 милиарда години до края на света от “светла” материя след 20 милиарда години – какво ни казват  звездите за съдбата на нашето Слънце и за това какво вече знаем за извънземните.

 

12:20 - 13:05 - „Гравитационни вълни – потвърдено!” - Никола Каравасилев

Лекцията е посветена на едно от най-важните открития във физиката за последните години: потвърждаването на гравитационните вълни. Ще бъде направен пълен обзор на това какво представляват те, как се регистрират и защо са толкова важни за науката.

 

4 юли (четвъртък)   Ден на физиката

Физически Факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, бул. „Дж. Баучър” №5, Аудитория А315

 

9:00    проф. дфн Александър Драйшу, „Нобеловите награди за физика за 2018 г.“

В тази лекция, на популярно и достъпно ниво, ще бъде представена физиката на лазерите способни да генерират свръхкъси импулси, с безпрецедентно високи мощности, с продължителности една милионна част от една милиардна част от секундата, както и лазерите – оптични пинцети, които са в състояние да захващат обекти с микро- и нано-размери, ald@phys.uni-sofia.bg

10:00   Мирослав Георгиев, “Молекулярните магнити като квантови магнитни системи”

           ИФТТ-БАН, mgeorgiev@issp.bas.bg,

           biology_threatened_species 1.ppt

10:00   Мирослав Георгиев, “Молекулярните магнити като квантови магнитни системи”

           ИФТТ-БАН, mgeorgiev@issp.bas.bg ,Miroslav_4July.pdf (1188k)

11:00   доц. д-р Божидар Сребров, „Космическа физика – кратко периодични вариации на геомагнитното поле – изследване интериора на земята“, Институт по Математика, БАН, bsrebrov.niggg@gmail.com

Cosmos_geomag_var_Earth_interior.pdf

12:00   проф. Костадин Костадинов, „Роботи за био и медицински микро и нанотехнологични приложения”, kostadinov@mon.bg

 

5 юли (петък)   Интердисциплинарен ден

Физически Факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, бул. „Дж. Баучър” №5, Аудитория А315

 

9:00    доц. Любомир Кендеров, "Биоразнобразие на морските организми от Южния океан,

           Антарктика", lubomir.kenderov@gmail.com, координатор на деня

10:00   д-р Стефан Велев, "Магмени скали от п-в Байерс и нос Хана, о-в Ливингстън и о-в

Хорсшу, Антарктика", Национален център за полярни изследвания. velev.stefan83@gmail.com

11:00   гл. ас д-р Дочо Дочев, "Палеонтоложки изследвания на о-в Ливингстън, Антарктика", ГГФ на СУ, dochev@gea.uni-sofia.bg

12:00   Иглика Трифонова, "АПЕКС - бъдещето на полярните изследвания",

Асоциацията на младите полярни изследователи в България (APECS),

iglicat@gmail.com

12:30   Симона Илиева, "Невидимото и неуловимо неутрино",

к-ра Атомна физика, Ф-з Ф-т, silieva@phys.uni-sofia.bg

 

Адреси на лектори и координатори:

hgagov@abv.bg,

sshishkov@biofac.uni-sofia.bg,

elitsa.popova@uni-sofia.bg,

v_shivarov@uni-sofia.bg,

itsacheva@biofac.uni-sofia.bg,

boyko_georgiev@yahoo.com,

exeb@chem.uni-sofia.bg,

tspassov@chem.uni-sofia.bg,

nhzz@wmail.chem.uni-sofia.bg,

ohpp@chem.uni-sofia.bg,

ahidi@chem.uni-sofia.bg,

lslavcheva@nao-rozhen.org,

rig@phys.uni-sofia.bg,

ald@phys.uni-sofia.bg,

mgeorgiev@issp.bas.bg,

bsrebrov.niggg@gmail.com,

kostadinov@mon.bg,

lubomir.kenderov@gmail.com,

velev.stefan83@gmail.com,

dochev@gea.uni-sofia.bg,

iglicat@gmail.com

silieva@phys.uni-sofia.bg,

julylectures@bgphysics.eu,

 

 

Организационни въпроси:

1. Колегите, които се нуждаят от служебна бележка ще я получат след последната лекция за деня. Моля свалете файла SluzhebnaBelezhkaJuly2019.doc разпечатайте и попълнете необходимите данни.

2. Лекторията е безплатна и отворена за всички интересуващи се колеги, студенти, ученици или просто пешеходци минаващи покрай съответния факултет. Не е необходима предварителна регистрация.

3. Лекторите се окуражават да поставят своята презентация на някой сървър и да ми изпратят съответния линк или направо файла. Любезно би било да се изслуша предишния и следващия лектор.

4. Организаторът на лекторията Софийски клон на Съюза на физиците в България издава безплатно за своите редовни членове (платили членски внос за съответната година) удостоверение за което би следвало да се присъди един (1) квалификационен кредит. Признава се членство и в други съюзи, носете копие от квитанцията за платен членски внос. Такъв сертификат се издава само за присъствие във всичките 5 дни на лекторията, като всеки ден участниците се регистрират във съответните списъци.

5. Образецът за сертификата е поставен на сайта в бутона на Лекторията. Това е файла Sertifikat_2019_Anka_Atanasova_July_Lectures.doc. Сваляте го от сайта, променяте името му като написвате Вашето и попълвате личните си данни. За регистрационен номер пишете номера на квитанцията (вносната бележка) за платен членски внос за 2019 г. към съюзите на биолозите, химиците, физиците, Дружеството за биомедицинска физика, Друшството на физичарите на Р. Македонијa, American Physical Society etc. (ние не сме ревниви) и го разпечатвате. Получаването на сертификата е само в последния ден на Лекторията, за който присъствието се също така задължително за достигане на необходимия хорариум от 16 академични часа. Удостоверенията за проведено обучение за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти са регламентирани в Наредба №12/01.09.2016 г. на Министъра на образованието и науката, а съдържанието на удостоверението е съгласно приложение 14 от същата наредба. Справката в МОН показа, че удостоверения различни от посочените не се уважават.

6. Учителите се окуражават да поканят лектори да изнесат популярна лекция за ученици в съответното училище, затова са дадени и електронните адреси..

7. Които от лекторите желае лекцията му да бъде достъпна чрез сайта на организаторите нека ми я прати или просто даде съгласие да се ползва от компютъра на лекторията. Имената на качените файлове са дадени в програмата със зелено.

8. Моля по време на лекциите изключете телефоните си.

 

Последна редакция на това съобщение: 15 август 2019.

Ċ
Todor Mishonov,
13.07.2017 г., 3:25 ч.
ć
Todor Mishonov,
7.07.2016 г., 7:57 ч.
ć
Todor Mishonov,
8.07.2018 г., 10:46 ч.
ć
Todor Mishonov,
4.07.2017 г., 10:49 ч.
ć
Todor Mishonov,
6.07.2016 г., 6:25 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
9.07.2017 г., 9:25 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
4.07.2016 г., 7:15 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
26.08.2015 г., 5:23 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
9.07.2018 г., 0:06 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
15.08.2019 г., 11:22 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
6.07.2016 г., 19:21 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
6.07.2016 г., 19:21 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
6.07.2015 г., 5:24 ч.
č
DimityrKolev2015ABOO6.MPG
(1236k)
Todor Mishonov,
7.07.2015 г., 10:51 ч.
č
DimityrKolev2015PUPIL.MPG
(2009k)
Todor Mishonov,
7.07.2015 г., 10:51 ч.
č
DimityrKolev2015RealTime.mpg
(1024k)
Todor Mishonov,
7.07.2015 г., 10:51 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
5.07.2016 г., 4:40 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
4.07.2015 г., 11:30 ч.
ć
Todor Mishonov,
6.07.2018 г., 8:47 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
6.07.2015 г., 5:18 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
3.07.2017 г., 14:07 ч.
Ċ
Gaia3.pdf
(996k)
Todor Mishonov,
26.08.2015 г., 5:23 ч.
ć
Todor Mishonov,
6.07.2015 г., 5:57 ч.
ć
Todor Mishonov,
6.07.2018 г., 8:47 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
9.07.2019 г., 8:54 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
29.07.2017 г., 15:08 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
9.07.2017 г., 9:25 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
4.07.2016 г., 8:06 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
6.07.2015 г., 5:41 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
6.07.2015 г., 5:42 ч.
ć
Todor Mishonov,
6.07.2018 г., 8:47 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
9.07.2017 г., 9:25 ч.
ć
Todor Mishonov,
9.07.2017 г., 9:26 ч.
ĉ
Todor Mishonov,
9.07.2017 г., 9:34 ч.
ĉ
Todor Mishonov,
26.08.2015 г., 5:23 ч.
ĉ
Todor Mishonov,
26.08.2015 г., 5:26 ч.
ĉ
Todor Mishonov,
3.07.2016 г., 12:13 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
27.07.2015 г., 18:47 ч.
ĉ
Todor Mishonov,
6.07.2018 г., 11:14 ч.
ĉ
Todor Mishonov,
9.07.2019 г., 8:57 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
3.07.2014 г., 9:53 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
7.07.2014 г., 9:02 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
26.06.2014 г., 8:50 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
9.07.2017 г., 9:26 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
9.07.2017 г., 9:26 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
8.07.2016 г., 0:21 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
8.07.2016 г., 0:21 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
7.07.2015 г., 10:55 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
2.07.2019 г., 5:19 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
4.07.2018 г., 9:22 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
4.07.2018 г., 9:22 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
6.07.2018 г., 8:47 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
7.07.2015 г., 10:55 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
3.07.2017 г., 14:07 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
4.07.2016 г., 6:42 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
9.07.2017 г., 9:26 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
3.07.2018 г., 16:11 ч.
ĉ
Todor Mishonov,
26.08.2015 г., 5:26 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
9.07.2018 г., 3:59 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
3.07.2015 г., 12:35 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
4.07.2015 г., 2:16 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
6.07.2018 г., 8:47 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
31.07.2017 г., 1:46 ч.
ĉ
Todor Mishonov,
6.07.2018 г., 8:50 ч.
ĉ
Todor Mishonov,
4.07.2019 г., 3:59 ч.
ĉ
Todor Mishonov,
29.06.2018 г., 6:02 ч.
ĉ
Todor Mishonov,
24.06.2019 г., 15:14 ч.
ć
Todor Mishonov,
9.07.2017 г., 9:26 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
9.07.2017 г., 9:26 ч.
ċ
Tihomir_Hristov_wind_wave_vortex_albatross.zip
(12032k)
Todor Mishonov,
23.07.2016 г., 22:07 ч.
ć
Todor Mishonov,
3.07.2015 г., 12:36 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
7.07.2014 г., 9:03 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
9.07.2017 г., 9:26 ч.
č
Vinarov_Liquid Stacking! (How To)_cut.avi
(1910k)
Todor Mishonov,
4.07.2016 г., 6:50 ч.
č
Vinarov_cardio_stent.avi
(1712k)
Todor Mishonov,
4.07.2016 г., 6:49 ч.
ć
Todor Mishonov,
4.07.2016 г., 6:50 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
6.07.2018 г., 8:47 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
4.07.2015 г., 5:30 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
6.07.2015 г., 5:24 ч.
ć
Todor Mishonov,
6.07.2018 г., 8:48 ч.
ć
Todor Mishonov,
1.07.2019 г., 6:26 ч.
ć
Todor Mishonov,
9.07.2017 г., 9:25 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
7.07.2014 г., 9:07 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
1.07.2017 г., 1:05 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
3.07.2015 г., 12:36 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
10.07.2017 г., 6:41 ч.
č
video-last2.avi
(1678k)
Todor Mishonov,
6.07.2015 г., 5:24 ч.
ĉ
Todor Mishonov,
9.07.2017 г., 9:52 ч.
ć
Todor Mishonov,
9.07.2017 г., 9:27 ч.
ć
Todor Mishonov,
6.07.2018 г., 8:48 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
3.07.2015 г., 12:37 ч.