Дейности‎ > ‎

Конкурс „Уреди за кабинета по физика“ 1 юни 2019

СОФИЙСКИ КЛОН НА СЪЮЗА НА ФИЗИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ

организира на 01/06/2019 г. (събота)

19-ти УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „УРЕДИ ЗА КАБИНЕТА ПО ФИЗИКА“

ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА:

1. Демонстрационни и лабораторни пособия и уреди за кабинетите по физика:

·         за ученици в прогимназиален етап (5 – 8 клас); категория DS

·         за ученици в гимназиален етап (9 – 12 клас); категория DL 

  • за студенти (сегашни и бивши); категория DXL

2. Компютъризиран експеримент за естествени науки и техника:

  • само за ученици в гимназиален етап (9 – 12 клас); категория CE

3. Висши технологии в образованието (“High-technology junk” или Наука от боклука”):

  • за всички възрастови групи. Постановките илюстриращи основни физични експерименти в образованието използват детайли от стари високотехнологични изделия; категория HT

Дата и място на провеждане на конкурса: 1 юни 2019 г. (събота), начало 9 часа, Физически факултет на Софийски университет, бул. “Джеймс Баучър № 5. Преди началото (между 8:30—9:00) учениците от горните класове изнасят столовете и чиновете от учебните лаборатории A303, A311, A313 и участниците подреждат на тях експерименталните си постановки.

http://btvnovinite.bg/article/bulgaria/obshtestvo/fizici-pomagat-na-mladi-talanti-da-se-razvivat-snimki-i-video.html

Регистрацията означава, че участниците са съгласни, други участници да правят снимки на постановки и участници и да ги публикуват в Интернет. Организаторите нямат задължение да контролират фотографирането; участниците трябва да дойдат с измити уши. 

Конкурсът се провежда от 2001 г. и се превърна в най-любимото състезание по физика за ученици и учители; през 2018 конкурсът навършва пълнолетие. По-късно основаните конкурси: Ученическата сесия на БАН, конкурсът „Уреди за лабораторията“, едно аналогично състезание за биолози и конкурса „Млади изобретатели” заимстват значително от Конкурса за уреди и това е едно неявно, но значително признание. От самото си създаване конкурсът се провежда в събота, за да могат учениците да дойдат с приятели, родители и роднини; не се препоръчва учители да водят под строй ученици за отчитане на дейност по проекти. Една от целите на конкурса е създаването на приятелска атмосфера и споделяне на опита в изграждането на постановките. Не е необходимо специална административна заповед или разрешение; един родител събота сутрин може да отиде с детето си където пожелае без да иска от някого разрешение.

Конкурсът се координира от Софийски Клон (СК) на Съюза на Физиците в България (СФБ) и от 2013 година е отворен за всички желаещи да участват ученици. В този смисъл той е международен, а дисциплината по компютъризиран експеримент се отнася за физика, химия и биология. Всички технически изобретения са добре дошли. Конкурсът се организира със съдействието на Физически факултет на Софийски университет Св. Климент Охридски.

ВАЖНИ СРОКОВЕ

·         До 30 май 2019 г. Регистрацията се извършва само електронно: описанието на прибора в ПДФ (PDF) файл се изпраща на адреса на конкурса PhysicsDevices@bgphysics.eu.

Ако сте неуверени как да оформите описанието следвайте този пример ОПИСАНИЕ (образец, не всички точки са задължителни).

1.      Имена на учениците автори на постановката

2.      Училище с пощенски адрес

3.      Наименование на уреда. Конкурсна категория.

5.      Резюме на работата. С този уред (програма) се демонстрира ... (до 10 реда)

6.      Описание на уреда:

•     СНИМКА на целия уред и/или на отделните му части:

•     МАТЕРИАЛИ, от които е изработен - подробно и точно описание:

•     ИНСТРУКЦИЯ за начина, по който може да се направи:

•     ЧЕРТЕЖ, ако снимките не са достатъчно илюстративни.

7.      Указания за работа с уреда или програмата:

8.      Специални условия за демонстрацията на постановката в деня на конкурса:

·       Необходимост от напрежение от 220 V за демонстрацията;

·       Забележка: Ако постановката изисква напрежение, моля носете със себе си маркиран разклонител с дълъг кабел;

·                    Други специални условия за демонстрацията, ако има.

9.      Описание на експериментални данни получени чрез уреда. Фигури. Таблици.

10     Благодарности, които включват учителя за чиито кабинет остава постановката съгласно регламента

          на конкурса, научен консултант или родител който съществено е помогнал при разработката.

11     Литература, където са описани подобни постановки. Може да се цитират и работи от предишни издания на конкурса.

         Най-добре е при оформяне на описанието на постановките да следвате оформянето на задачите от Олимпиадите по експериментална физика, които са публикувани на сървъра на библиотеката на Корнелския университет http://arxiv.org/ а редактирана българска версия може да бъде намерена в списанието на СФБ Физика - методология на обучението http://physika-bg.org/; като специална награда журито може да препоръча на списанието отпечатване на описанието на уреда. Възпроизвеждането на постановките от Олимпиадите по експериментална физика, както и успешни постановки от предишни издания на конкурса е едно добро начало за нови участници.

На 1юни 2019 г. Наградитe, сертификатите за участие и грамотите се получават лично само в деня на конкурса! Хартията на неполучените сертификати се рециклира.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В УЧЕНИЧЕСКИЯ КОНКУРС за изработване на

1. Демонстрационни и лабораторни пособия и уреди за кабинетите по физика.

Уредите се демонстрират с 2 екземпляра от разпечатаното ОПИСАНИЕ на проектите. Едното копие се предава на журито, а другото е на масата до постановката. Не се страхувайте, ако уредите Ви са направени с подръчни материали, тъй като най-важните критерии за оценка са:

  • Полезност за обучението по физика
  • Удобство при работа
  • Успешно представяне пред журито

Всички изработени уреди след конкурса остават за кабинета по физика в съответното училище; това е основната идея на конкурса.

Отговорност на преподавателите е да следят да не се внасят и използват във фоайето на Физически факултет запалителни материали, токсични вещества, уреди за високо напрежение и всичко, което би било потенциално опасно за участниците. При необходимост, след предварителна уговорка, може да бъде осигурено подходящо отделно помещение или полигон на открито. Така всички постановки ще могат да бъдат демонстрирани със съдействието на квалифициран колега от организаторите.

Подаването на заявката за участие се счита за приемане на условията на конкурса – такива каквито са упоменати по-горе, както и за отговорност за спазване на условията за безопасно провеждане на мероприятията по конкурса.

2. Компютъризиран експеримент за естествени науки и техника

Практически във всеки съвременен експеримент данните се обработват на компютър, а в много развити страни компютъризираният експеримент отдавна е навлязъл в средното образование. В България стотици училища вече разполагат със системите „Фурие” или „Айнщайн”, които позволяват да се цифровизират измервания на електричен ток, напрежение, температура, налягане, магнитно поле, концентрация на въглероден двуокис и много други величини. Компютрите Rasberry Pi https://www.raspberrypi.org/ са подходящи за много експерименти. Цел на тази нова дисциплина на конкурса е да се стимулира използването на вече закупената скъпа апаратура. Една конкурсна работа би могла да бъде например, разработен урок за използване на училищната система „Фурие”. С тази система могат да се подготвят и уроци по химия и биология, както и технически приложения – затова колегите преподаващи естествени науки и технически дисциплини също са поканени да участват в нашия отворен за всички конкурс за компютъризиран експеримент. Разбира се, всяко друго решение, при което с допълнителен труд и изобретателност се компенсира липсата на комерческа апаратура ще бъде високо оценено. Например, може да бъде използвана системата Велеман, която се продава на части или звуковата карта на компютъра. Умението да се програмира в тази дисциплина ще бъде оценено по достойнство. Само за тази дисциплина, гостите на София, които се нуждаят от помощ за настаняването трябва да напишат до организаторите мотивационно писмо свободен формат; засега нямаме спонсорска помощ, но работим по въпроса.

3. Висши технологии в образованието (high-technology junk или наука от боклука)

Заобикалящия ни свят е пълен с високо технологични изделия: интегрални схеми, лазери, светодиоди, компютърни дискове и четящи устройства и какво ли не още. Тези изделия особенно когато излязат от употреба имат много ниска цена и висшите технилогии използвани за тяхното производство дават възможност за илюстрация на основни физични закони навлязли в образованието от преди повече от сто години. Цел на тази нова дисциплина на конкурса е да се стимулира разработката на нови лабораторни пособия, които вече навлизат в образованието в страните от първия свят. За да не се каже отново след години, че страната ни е изостанала и по този показател от световния културен и технологичен прогрес. Тази категория е вдъхновена от няколко представени уреди на конкурса през 2017 година и сега на тази дисциплина е нейният абитуриентски бал.

Специални теми: Журито за компютъризирания експеримент ще оценява и постановки за измерване на 1) заряда на електрона, 2) гравитационната константа, 3) скоростта на светлината, 4) константата на Болцман и 5) контактна потенциална разлика от 1 mV. Тези 5 предложени специални теми, за които не е необходима компютъризация, ще се премират отделно. Журито и отделни дарители могат да присъждат и специални награди, например за студентски постановки, за програми моделиращи физични явления, за ученици до 5 клас. Квалифициран колега от журито ще съдейства за демонстрация на постановки изискващи например демонстрация на открито с огън, дим или високо напрежение. Участниците носят всичко необходимо за работата на постановките им например собствен лаптоп и дълъг разклонител. Един ученик може да участва с повече от една постановки.

Специални награди:

Награда "Проф. д-р Елисавета Карамихайлова". Наградата е учредена през 2014 г. в рамките на конкурса за категории DS, DL и CE. Стойността на наградата е 700 лв. Присъжда се най-много на два колектива (индивидуални участника), като едната половина може да бъде разделена най-много на две, т.е. максимум едно първо (350 лв.) и две втори (2 х 175 лв) места.

Наградата е за изработка на уред, методика, опит, нагледно помагало и др. (без компютърни симулации), демонстриращи явление от областта на атомната и ядрената физика и/или тяхно приложение.

Учредител на наградата е ГАМАКОНСУЛТ ЕООД, София с управител Петър Тодоров. Наградата е ежегодна и се присъжда от жури, определено от Софийски клон на СФБ.

Професор Е. Карамихайлова е първият български атомен физик - нейна е първата публикация по ядрена физика на български език "Върху твърдите гама-лъчи на актиниевата серия", 1939 г. Завършила е Виенския университет, където е защитила титлата "доктор по философия". Работи в Радиевия институт - Виена, колежа Гиртън на Кеймбриджкия университет и Кавендишката лаборатория, където защитата  научната титла Magister Atribus. От 1939 г. проф. Карамихайлова е редовен доцент в катедрата по опитна физика на Софийския университет. Чете лекции по атомна физика, спектрален анализ, луминисценция, ядрена физика и радиоактивност. През 1945 г. оглавява новосъздадената катедра "Ядрена физика". От 1955 г. до смъртта си (1968 г.) тя ръководи секция "Радиоактивност и ядрена спектроскопия" във Физическия институт на БАН. Основните научни интереси на проф. Карамихайлова, при работата ѝ в България са в областта на природната радиоактивност, техногенните радиоактивни замърсявания и радиационната защита.

През 2017 г. наградата на Гамаконсулт бе спечелена от Пламен Трифонов.

ПРОГРАМА

1 юни 2019 год. (събота), Физически факултет на Софийски университет,
бул. “Джеймс Баучър" № 5.

08:30 – 09:00   Регистрация на участниците. Изнасяне на масите и столовете от аудиториите във фоайето на Факултета. Подреждане на опитните постановки. Всеки участник казва номера си от предварително публикувания регистрационен списък (имена, категория, училище,град) и получава сертификат който попълва собственоръчно и връша за заверка (подпис и печат).

09:00 – 09:15   Откриване на конкурса

09:15 – 11:59   Демонстрация на уредите

12:02 – 13:00   Прибиране на уредите и връщане на масите в аудиториите. Всяко жури представя протокола с класиранията на участниците до 13:00 ч.

13:00 – 14:00 Обедна почивка: тъй като в събота няма работещ бюфет във факултета, участниците е добре да си носят сандвичи и вода. Демонстрация на alumni (ученици възпитанници и бивши участници) на конкурса, постановки от минали години, постановки от студентски практикум и други демонстрации. Изготвяне на грамотите за класирането.

14:00 – 15:00   Награждаване на участниците

15:00 – 15:15   Фотографиране на участниците пред факултета.

15:15 – 15:30   Възстановяване на фоайето в първоначалния му вид. Поместване на протоколите на сайта на конкурса. Край на конкурса.

16:00                  Късен обед на колегията на физиците в бирария

За промени следете на интернетния адрес: http://bgphysics.eu/deynosti/konkurs-uredi-za-kabineta-po-fizika

Последна актуализация на това съобщение: 30/04/2018 г. д-л Тодор, председател на СК на СФБ

Информация за спомоществователите (дарители, спонсори, ктитори):

номера на банковата сметка на Съюза на Физиците в България,

която обслужва Софийския Клон е:

Банка: УниКредитБулбанк, Клон Света Неделя, София

IBAN: BG91UNCR70001520373231

 

Сертификатът и грамотата от участието могат да се приложат за атестирането на учителите съгласно наредбата http://zareformata.mon.bg/documents/naredba_12_01.09.2016_prof_razvitie_uchiteli.pdf

чл. 84 ал. 1-2 засягащи атестирането.

Правят се постъпки учителите участвали в създаването на постановките да получат 1 квалификационен кредит след като описанието на постановката бъде публикувано в списание по методология на физиката.

 

СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО И СПОМОЩЕСТВОВАТЕЛСТВОТО НА:

ГамаконсултМусала Софт
(www.musala.com) е водеща българска компания в сферата на софтуерните услуги, в която работят софтуерни инженери, завършили най-добрите учебни заведения в България. Сред тях има както млади хора, носители на медали от международни състезания по информатика, така и инженери с дългогодишен опит в разнообразни софтуерни проекти.

        Основна част от мисията на компанията са дългосрочните социално-отговорни проекти, насочени към подобряване на средата и стимулиране на развитието на младите таланти. Мусала Софт го постига с портфолио от инициативи: "Академия за ИТ лидери" http://fmisociety.org/ITLeadersAcademy, съвместно с Факултета по математика и информатика към Софийски университет, дава възможност на студентите за досег до визионерите в ИТ; CodeIT http://codeit.bg - конкурс по състезателно програмиране с 12-годишна история за Мусала Софт, през който са преминали стотици ученици, студенти и всякакви любители на информатиката; Инфоман http://infoman.musala.com - единственият портал за алгоритмични ресурси на български език, който се ползва основно от ученици и техните учители; Космополитна стажантска програма, през която са преминали над 100 стажанта от България, Франция, Испания, Германия, Англия, САЩ и др.

Американска фондация за България е нестопанска, неправителствена организация в обществена полза, регистрирана в щата Масачузетс, САЩ, през 2004 г. Мисията на фондацията е да подкрепя, насърчава и допринася за постижения в образованието, естествените и хуманитарните науки, културата и изкуствата.

Основни програми на фондацията:

Подкрепа за олимпийския отбор по математика

Програма “Стипендии в средното образование”

Подкрепа за извънкласно обучение в средното образование

Финансиране на студентски филмови проекти

Студентски филмов фестивал „Ранно пиле”

Литература

Изкуства

VMwareФондация "Теоретична и изчислителна физика и астрофизика" (ТИФА)

http://tcpa.uni-sofia.bg/index.php?n=1

 

Волонтайм“ / ‘Volontime’ (www.volontime.com) е социална платформа за доброволчество, КСО (корпоративна социална отговорност) и дарителство. Нашата социална мрежа свързва хора и организации, които искат да направят добро. Това включва подкрепяне на кауза/и, участие на регулярни събития за доброволчество в обществени и частни инициативи, осъществяване на дарения към хора и институции в нужда и развиване на корпоративна социална отговорност от страна на бизнес организациите. Потребителите могат да показват чрез снимки, видеа и текст доброто, което правят или, което са получили и това да е видимо за другите ползватели на платформата.

 

Westernacher / Вестернахер (http://westernacher-consulting.com/)

е интегрирана компания за бизнес и информационни консултации със значителен опит в областта на логистиката, финансите и контрола, както и бизнес анализи. С повече от 400 професионалисти по целия свят и места в Европа, САЩ и Азия, Westernacher е доверен доставчик на услуги за своите клиенти от 1969 г. насам.

 

 

Драгомир Апостолов, Станислав Запрянов и други частни спомоществователи

ĉ
Todor Mishonov,
26.06.2014 г., 8:56 ч.
ĉ
Vasil Yordanov,
19.05.2014 г., 8:38 ч.
ĉ
Vasil Yordanov,
17.05.2014 г., 7:08 ч.
Ċ
Vasil Yordanov,
17.05.2014 г., 7:08 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
28.05.2015 г., 7:02 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
29.05.2015 г., 0:26 ч.
ĉ
Vasil Yordanov,
18.05.2014 г., 9:45 ч.
ĉ
Vasil Yordanov,
18.05.2014 г., 9:45 ч.
ĉ
Todor Mishonov,
20.07.2014 г., 6:33 ч.
ĉ
Todor Mishonov,
4.06.2015 г., 22:41 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
4.06.2015 г., 22:41 ч.
ĉ
Todor Mishonov,
12.05.2016 г., 13:34 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
12.05.2016 г., 13:34 ч.
ĉ
Todor Mishonov,
1.06.2017 г., 3:34 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
1.06.2017 г., 3:34 ч.
ĉ
Todor Mishonov,
31.01.2018 г., 4:04 ч.
ĉ
Todor Mishonov,
4.06.2015 г., 22:30 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
15.06.2015 г., 5:09 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
10.06.2015 г., 3:02 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
13.06.2017 г., 19:06 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
31.07.2017 г., 1:44 ч.