Дейности‎ > ‎

Конкурс „Уреди за кабинета по физика“ 6 юни 2020

Галерия от снимки от проведен преди години конкурс:

https://drive.google.com/drive/folders/1az41-W18aovlDyhKte7b3RLdzqlMRZzV


СОФИЙСКИ КЛОН НА СЪЮЗА НА ФИЗИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ

XX-ти  ЮБИЛЕЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „УРЕДИ ЗА КАБИНЕТА ПО ФИЗИКА“

Конкурсните категории са за изготвяне на:

Послепис: Юбиленият конкурс премина с планирания успех, даже по мнеието на един от колегите (НМ) това бе най-романтчното издание.  Валандово и Охрид се представиха по-добре от Въешец и София. Ще се срещнем отново -- догодина по същото време, на 5 юни 2021 (събота).

1. Демонстрационни и лабораторни пособия и уреди за кабинетите по физика:

·      за ученици в прогимназиален етап (5 – 8 клас); категория DS

·      за ученици в гимназиален етап (9 – 12 клас); категория DL

·      за студенти (сегашни и бивши); категория DXL

2. Компютъризиран експеримент за естествени науки и техника:

            ·      само за ученици в гимназиален етап (9 – 12 клас); категория CE  CE

3. Висши иновативни технологии в образованието:

                                ·   за всички възрастови групи. Постановките илюстриращи основни физични експерименти в образованието използват детайли от стари високотехнологични изделия; категория HT

Тази година по изключение се дава възможност и за дистанционно участие. Авторите на постановката трябва да поставят нейното описание в Интернет. А в деня на конкурса ще бъде проведена и демонстрация на постановките по Skype. Заявката  за участие изпратена на адреса на конкурса до 30 май, трябва да включва интернетен линк и Skype адрес. Skype връзката от домашния компютър на ученика трябва да бъде осигурена преди началото на конкурса.
Skype address: Physics Devices                  
e-mail:  physicsdevices@bgphysics.eu                        
Skype Name: live:.cid.722cc63f1cb2a4f4

Тази година конкурсът ще се проведе пред сградата на Физически факултет при строго спазване на социална дистанция; растоянието между постановките ще бъде повече от 3 метра. Участниците трябва да носят маски и представянето на постановките ще бъде направено на маси изнесени от факултета. Маските са задължителни при обсъждане на постановките.  Вижте прогнозата за времето и  се облечете като за екскурзия извън града.
Регистрираните участници ще намерят името си в списъка закачен пред Факултета и след регистрация ще бъдат упътени да заемат своята маса.

Моля запознайте се с прикачената по долу заповед Изх. № РУО1-11529/21.05.2020 г. 
Влизането в сградата на Факултета няма да се допуска; сутринта преди конкурса всякакви течности са забранени. При малкия брой участници тази година ще се опитаме да свършим само за 2 часа (9:00--11:00). Участниците които трябва да носят маски и не трябва да се групират. Всяка постановка ще бъде представена на посочено от организаторите място извън сградата на Факултета. Разстоянието между масите ще бъде поне 3 метра. Членовете на журито ще прегледат всяка постановка поединично. Моля обмислете за детайли и ни пишете при регистрацията. Съгласно регламента на конкурса -- това не е училищно мероприятие. Отговорност за участието с конкурса носят единствено родителите, които могат да придружават ученика. Това е една от причините традиционно Конкурсът да се провежда в събота.
Също така провеждането на конкурса тази година е съобразено и със 
Заповед № РД – 19-179 /21.05.2020 г. на ректора на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, моля посетете линка:
(https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/novini/novini_i_s_bitiya/zapoved_rd_19_179_21_05_2020_g_na_rektora_na_sofijskiya_universitet_sv_kliment_ohridski).
По специално, точки 14 и 26 от цитираната заповед. Цитираме: точка 14: "... заетост на местата до 30 % от общия капацитет."
точка 26: "забранявам достъпа на студенти и външни посетители до учебните сгради на Софийския университет" и  "Забранявам допускането на лица в карантинен период ... в учебните сгради.
Тази ректорска заповед регламентира единствено достъпът до сградите на Софийски университет, но не и пространството около тези сгради, не разбира се тротоара на булевард Руски, колонадата пред Химически факултет или близкия супермаркет.
Накратко в деня на конкурса представител на организаторите ще посрещне участниците пред сградата на Физически факултет
и ще ги заведе до съгласуваното място за провеждане.

Не се допуска също така изготвяне на списъци на намиращите се в парка пред факултета участници. Моля незабавно сигнализирайте на тел. 0.886.331.693, ако забележите нарушения. Постановките могат да бъдат фотографирани, но насочване на обектив към участник от конкурса без предварителното му съгласие е грубо нарушение на установените напоследък етични норми.

Във всеки случай трудът да всяко дете ще бъде оценен по достойнство дистанционно или при уговорена среща;
имунната система на физиката трябва да се справи с вирулентни доброжелатели :-)

Място на регистрация за конкурса: Физически факултет на Софийски университетбул. “Джеймс Баучър №5 пред сградата да Факултета; начален час 9.00 часа

http://btvnovinite.bg/article/bulgaria/obshtestvo/fizici-pomagat-na-mladi-talanti-da-se-razvivat-snimki-i-video.html

ВАЖНИ СРОКОВЕ

Регистрация за участие: до 30 май 2020 г. Регистрацията се извършва само електронно, като 

се изпраща описание на прибора (в PDF формат) на адреса на конкурса PhysicsDevices@bgphysics.eu.

Подаването на заявката за участие се счита за:

-   приемане на условията на конкурса, такива каквито са упоменати в сайта;

-  поемане на отговорност за спазване на условията за безопасно провеждане на мероприятията по конкурса;

-  съгласие от страна на участниците да бъдат снимани както те, така и постановките им, други участници да правят снимки на постановки и участници и да ги публикуват в Интернет.

- Моля имайте предвид, че насочването на обектив към лице на човек без предварително съгласие в съвремието ни се смята за форма на агресия. Само постановките могат да бъдат фотографирани. 

Организаторите нямат задължение да контролират фотографирането и публикувания в Интернет материал.

ОПИСАНИЕ (образец, не всички точки са задължителни)

За конкурса са необходими поне 2 разпечатани копия, като едното остава за архива на конкурса, а другото е на разположение на интересуващите 

1.      Имена на учениците автори на постановката

2.      Училище с пощенски адрес

3.      Наименование на уреда. Конкурсна категория.

4.      Резюме на работата. С този уред (програма) се демонстрира ... (до 10 реда)

5.      Описание на уреда:

•     СНИМКА на целия уред и/или на отделните му части:

•     МАТЕРИАЛИ, от които е изработен - подробно и точно описание:

•     ИНСТРУКЦИЯ за начина, по който може да се направи:

•     ЧЕРТЕЖ, ако снимките не са достатъчно илюстративни.

6.      Указания за работа с уреда или програмата:

7.      Специални условия за демонстрацията на постановката в деня на конкурса:

·       Необходимост от напрежение от 220 V за демонстрацията;

         ·       Забележка: Ако постановката изисква напрежение, моля носете със себе си маркиран разклонител с дълъг кабел;

·       Други специални условия за демонстрацията, ако има.

8.     Описание на експериментални данни получени чрез уреда. Фигури. Таблици.

9     Литература, където са описани подобни постановки. Може да се цитират и работи от предишни издания на конкурса.

     Най-добре е при оформяне на описанието на постановките да следвате оформянето на задачите от Олимпиадите по експериментална физика, които са публикувани на сървъра на библиотеката на Корнелския университет http://arxiv.org/ а редактирана българска версия може да бъде намерена в списанието на СФБ Физика - методология на обучението http://physika-bg.org/; като специална награда журито може да препоръча на списанието отпечатване на описанието на уреда. Възпроизвеждането на постановките от Олимпиадите по експериментална физика, както и успешни постановки от предишни издания на конкурса е едно добро начало за нови участници.

Правят се постъпки учителите участвали като ръководители в създаването, да получат 1 квалификационен кредит, след като описанието на постановката бъде публикувано в методично списание. Следвайте инструкциите описани в Guide for Authors: http://khimiya.org/guide.php В последните ггодини преподаването по физика силно деградира и много малко български учители са автори а статии в методични списания които да влияят върху образованието. Затова професионално оформеното описание на уред за кабинета по физика заслужава да бъде публикувано в това списание на МОН.


ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА КОНКУРСА

Архив от минала година: БТВ http://btvnovinite.bg/article/bulgaria/obshtestvo/fizici-pomagat-na-mladi-talanti-da-se-razvivat-snimki-i-video.html

На 6 юни 2020 г. всеки участник получава сертификат за участие. Сертификатите, грамотите и наградите се  получават лично само в деня на конкурса!

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА, според категориите:

1. Демонстрационни и лабораторни пособия и уреди за кабинетите по физика.

Уредите се демонстрират с 2 екземпляра от разпечатаното ОПИСАНИЕ на проектите. Едното копие се предава на журито, а другото е на масата до постановката. Не се страхувайте, ако уредите Ви са направени с подръчни материали, тъй като най-важните критерии за оценка са:

  • Полезност за обучението по физика
  • Удобство при работа
  • Успешно представяне пред журито

Всички изработени уреди след конкурса остават за кабинета по физика в съответното училище; това е основната идея на конкурса.

Отговорност на преподавателите е да следят да не се внасят и използват във фоайето на Физически факултет запалителни материали, токсични вещества, уреди за високо напрежение и всичко, което би било потенциално опасно за участниците. При необходимост, след предварителна уговорка, може да бъде осигурено подходящо отделно помещение или полигон на открито. Така всички постановки ще могат да бъдат демонстрирани със съдействието на квалифициран колега от организаторите.

Подаването на заявката за участие се счита за приемане на условията на конкурса – такива каквито са упоменати по-горе, както и за отговорност за спазване на условията за безопасно провеждане на мероприятията по конкурса.

2. Компютъризиран експеримент за естествени науки и техника

Практически във всеки съвременен експеримент данните се обработват на компютър, а в много развити страни компютъризираният експеримент отдавна е навлязъл в средното образование. В България стотици училища вече разполагат със системите „Фурие” или „Айнщайн”, които позволяват да се цифровизират измервания на електричен ток, напрежение, температура, налягане, магнитно поле, концентрация на въглероден двуокис и много други величини. Компютрите Rasberry Pi https://www.raspberrypi.org/ са подходящи за много експерименти. Цел на тази нова дисциплина на конкурса е да се стимулира използването на вече закупената скъпа апаратура. Една конкурсна работа би могла да бъде например, разработен урок за използване на училищната система „Фурие”. С тази система могат да се подготвят и уроци по химия и биология, както и технически приложения – затова колегите преподаващи естествени науки и технически дисциплини също са поканени да участват в нашия отворен за всички конкурс за компютъризиран експеримент. Разбира се, всяко друго решение, при което с допълнителен труд и изобретателност се компенсира липсата на комерческа апаратура ще бъде високо оценено. Например, може да бъде използвана системата Велеман, която се продава на части или звуковата карта на компютъра. Умението да се програмира в тази дисциплина ще бъде оценено по достойнство. Само за тази дисциплина, гостите на София, които се нуждаят от помощ за настаняването трябва да напишат до организаторите мотивационно писмо свободен формат; засега нямаме спонсорска помощ, но работим по въпроса.

3. Висши технологии в образованието

Заобикалящия ни свят е пълен с високо технологични изделия: интегрални схеми, лазери, светодиоди, компютърни дискове и четящи устройства и какво ли не още. Тези изделия особено когато излязат от употреба имат много ниска цена и висшите технологии използвани за тяхното производство дават възможност за илюстрация на основни физични закони навлезли в образованието от преди повече от сто години. Цел на тази нова дисциплина на конкурса е да се стимулира разработката на нови лабораторни пособия, които вече навлизат в образованието в страните от първия свят. За да не се каже отново след години, че страната ни е изостанала и по този показател от световния културен и технологичен прогрес. Тази категория е вдъхновена от няколко представени уреди на конкурса през 2017 година. 

Специални теми: Журито за компютъризирания експеримент ще оценява и постановки за измерване на 1) заряда на електрона, 2) гравитационната константа, 3) скоростта на светлината, 4) константата на Болцман и 5) контактна потенциална разлика от 1 mV. Тези 5 предложени специални теми, за които не е необходима компютъризация, ще се премират отделно. Журито и отделни дарители могат да присъждат и специални награди, например за студентски постановки, за програми моделиращи физични явления, за ученици до 5 клас. Квалифициран колега от журито ще съдейства за демонстрация на постановки изискващи например демонстрация на открито с огън, дим или високо напрежение. Участниците носят всичко необходимо за работата на постановките им например собствен лаптоп и дълъг разклонител. Един ученик може да участва с повече от една постановки.

Специални награди:

Награда "Проф. д-р Елисавета Карамихайлова". Наградата е учредена през 2014 г. в рамките на конкурса за категории DS, DL и CE. Стойността на наградата е 700 лв. Присъжда се най-много на два колектива (индивидуални участника), като едната половина може да бъде разделена най-много на две, т.е. максимум едно първо (350 лв.) и две втори (2 х 175 лв) места.

Наградата е за изработка на уред, методика, опит, нагледно помагало и др. (без компютърни симулации), демонстриращи явление от областта на атомната и ядрената физика и/или тяхно приложение.

Учредител на наградата е ГАМАКОНСУЛТ ЕООД, София с управител Петър Тодоров. Наградата е ежегодна и се присъжда от жури, определено от Софийски клон на СФБ.

Професор Е. Карамихайлова е първият български атомен физик - нейна е първата публикация по ядрена физика на български език "Върху твърдите гама-лъчи на актиниевата серия", 1939 г. Завършила е Виенския университет, където е защитила титлата "доктор по философия". Работи в Радиевия институт - Виена, колежа Гиртън на Кеймбриджкия университет и Кавендишката лаборатория, където защитата  научната титла Magister Atribus. От 1939 г. проф. Карамихайлова е редовен доцент в катедрата по опитна физика на Софийския университет. Чете лекции по атомна физика, спектрален анализ, луминисценция, ядрена физика и радиоактивност. През 1945 г. оглавява новосъздадената катедра "Ядрена физика". От 1955 г. до смъртта си (1968 г.) тя ръководи секция "Радиоактивност и ядрена спектроскопия" във Физическия институт на БАН. Основните научни интереси на проф. Карамихайлова, при работата ѝ в България са в областта на природната радиоактивност, техногенните радиоактивни замърсявания и радиационната защита.

През 2017 г. наградата на Гамаконсулт бе спечелена от Пламен Трифонов.

ПРОГРАМА

6 юни 2020 год. (събота), пред Физически факултет на Софийски университет,
бул. “Джеймс Баучър" № 5.

08:30 – 09:00   Регистрация на участниците. Изнасяне на масите и столовете от фоайето на Факултета. Подреждане на опитните постановки.

09:00 – 09:15   Откриване на конкурса

09:15 – 11:59   Демонстрация на уредите

12:02 – 13:00   Прибиране на уредите и връщане на масите в аудиториите. Всяко жури представя протокола с класиранията на участниците до 13:00 ч.

13:00 – 14:00  Обедна почивка: тъй като в събота няма работещ бюфет във факултета, участниците е добре да си носят сандвичи и вода.  Изготвяне на грамотите за класирането.

14:00 – 15:00   Награждаване на участниците

15:00 – 15:15   Фотографиране на участниците пред факултета.

15:15 – 15:30   Възстановяване на фоайето в първоначалния му вид. Край на конкурса.

За промени следете на интернетния адрес: http://bgphysics.eu/deynosti/konkurs-uredi-za-kabineta-po-fizika

Последна актуализация на това съобщение: 04/06/2020 г. д-л Тодор, председател на СК на СФБ

По време на конкурса във Факултета ще се събира спонсорска помощ за организатора на конкурса Софийски клон на СФБ, както и членски внос към СК на СФБ.

Информация за спомоществователите (дарители, спонсори, ктитори):

номера на банковата сметка на Съюза на Физиците в България, която обслужва Софийския Клон е:

Банка: УниКредитБулбанк, Клон Света Неделя, София

IBAN: BG91UNCR70001520373231

Сертификатът и грамотата от участието могат да се приложат за атестирането на учителите съгласно наредбата http://zareformata.mon.bg/documents/naredba_12_01.09.2016_prof_razvitie_uchiteli.pdf

чл. 84 ал. 1-2 засягащи атестирането.

Правят се постъпки учителите участвали в създаването на постановките да получат 1 квалификационен кредит след като описанието на постановката бъде публикувано в списание по методология на физиката.

 

СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО И СПОМОЩЕСТВОВАТЕЛСТВОТО НА:

ГамаконсултМусала Софт
(www.musala.com) е водеща българска компания в сферата на софтуерните услуги, в която работят софтуерни инженери, завършили най-добрите учебни заведения в България. Сред тях има както млади хора, носители на медали от международни състезания по информатика, така и инженери с дългогодишен опит в разнообразни софтуерни проекти.

        Основна част от мисията на компанията са дългосрочните социално-отговорни проекти, насочени към подобряване на средата и стимулиране на развитието на младите таланти. Мусала Софт го постига с портфолио от инициативи: "Академия за ИТ лидери" http://fmisociety.org/ITLeadersAcademy, съвместно с Факултета по математика и информатика към Софийски университет, дава възможност на студентите за досег до визионерите в ИТ; CodeIT http://codeit.bg - конкурс по състезателно програмиране с 12-годишна история за Мусала Софт, през който са преминали стотици ученици, студенти и всякакви любители на информатиката; Инфоман http://infoman.musala.com - единственият портал за алгоритмични ресурси на български език, който се ползва основно от ученици и техните учители; Космополитна стажантска програма, през която са преминали над 100 стажанта от България, Франция, Испания, Германия, Англия, САЩ и др.

Американска фондация за България е нестопанска, неправителствена организация в обществена полза, регистрирана в щата Масачузетс, САЩ, през 2004 г. Мисията на фондацията е да подкрепя, насърчава и допринася за постижения в образованието, естествените и хуманитарните науки, културата и изкуствата.

Основни програми на фондацията:

Подкрепа за олимпийския отбор по математика

Програма “Стипендии в средното образование”

Подкрепа за извънкласно обучение в средното образование

Финансиране на студентски филмови проекти

Студентски филмов фестивал „Ранно пиле”

Литература

Изкуства

VMwareФондация "Теоретична и изчислителна физика и астрофизика" (ТИФА)

http://tcpa.uni-sofia.bg/index.php?n=1

 

Волонтайм“ / ‘Volontime’ (www.volontime.com) е социална платформа за доброволчество, КСО (корпоративна социална отговорност) и дарителство. Нашата социална мрежа свързва хора и организации, които искат да направят добро. Това включва подкрепяне на кауза/и, участие на регулярни събития за доброволчество в обществени и частни инициативи, осъществяване на дарения към хора и институции в нужда и развиване на корпоративна социална отговорност от страна на бизнес организациите. Потребителите могат да показват чрез снимки, видеа и текст доброто, което правят или, което са получили и това да е видимо за другите ползватели на платформата.

 

Westernacher / Вестернахер (http://westernacher-consulting.com/)

е интегрирана компания за бизнес и информационни консултации със значителен опит в областта на логистиката, финансите и контрола, както и бизнес анализи. С повече от 400 професионалисти по целия свят и места в Европа, САЩ и Азия, Westernacher е доверен доставчик на услуги за своите клиенти от 1969 г. насам.

 

 

Драгомир Апостолов, Станислав Запрянов и други частни спомоществователи

ĉ
Todor Mishonov,
26.06.2014 г., 8:56
ĉ
Vasil Yordanov,
19.05.2014 г., 8:38
ĉ
Vasil Yordanov,
17.05.2014 г., 7:08
Ċ
Vasil Yordanov,
17.05.2014 г., 7:08
Ċ
Todor Mishonov,
28.05.2015 г., 7:02
Ċ
Todor Mishonov,
29.05.2015 г., 0:26
ĉ
Vasil Yordanov,
18.05.2014 г., 9:45
ĉ
Todor Mishonov,
20.07.2014 г., 6:33
ĉ
Todor Mishonov,
4.06.2015 г., 22:41
Ċ
Todor Mishonov,
4.06.2015 г., 22:41
ĉ
Todor Mishonov,
12.05.2016 г., 13:34
Ċ
Todor Mishonov,
12.05.2016 г., 13:34
ĉ
Todor Mishonov,
1.06.2017 г., 3:34
Ċ
Todor Mishonov,
1.06.2017 г., 3:34
ĉ
Todor Mishonov,
31.01.2018 г., 4:04
ĉ
Todor Mishonov,
4.06.2015 г., 22:30
Ċ
Todor Mishonov,
15.06.2015 г., 5:09
Ċ
Todor Mishonov,
10.06.2015 г., 3:02
Ċ
Todor Mishonov,
13.06.2017 г., 19:06
Ċ
Todor Mishonov,
31.07.2017 г., 1:44