Новини


10 Конгрес на СФБ

публикувано 15.06.2020 г., 13:32 от Todor Mishonov   [ актуализирано 19.06.2020 г., 5:25 ]

Уважаеми колеги, 10 Конгрес на СФБ ще се проведе на 18.07.2020 (събота) във Физически факултет с начало 10:00. Моля вижте прикачените файлове (обява и покана),

Летни младежки школи през лятото на 2020 г.

публикувано 10.06.2020 г., 3:08 от Todor Mishonov   [ актуализирано 10.06.2020 г., 3:11 ]

Уважаеми колеги,

Нашият колега Николай Цонев организира летни школи моля запознайте се с прикаченото съобщение и не се колебайте да контактувате с него.

leader.uraa.eu, 0878429722, гр. Плевен, ул. "А. Стамболийски", № 1,
Nikolay Tsonev       niktzonev0@gmail.com


Номинации за почетни членове на СФБ които да бъдат гласувани на предстоящия 10-ти конгрес на СФБ

публикувано 26.02.2020 г., 7:57 от Todor Mishonov   [ актуализирано 24.03.2020 г., 14:09 ]

Уважаеми Колеги,  
Комисията по предложенията за почетни членове на СФБ завърши своята работа.
По реда на получаване на предложенията: 1) Николай Цонев 26.02.2020, 2) Ана Георгиева, 3) Сашка Александрова 27.02.2020  4) Теменужка Йовчева 02.03.2020 (предложение от Ана Георгиева),  5) Евгения Вълчева 02.03 2020 (предложение от  Мая Гайдарова)
Предлагам файловете с предложенията да бъдат публикувани на сайта на СФБ.
д-л Тодор mishonov@bgphysics.eu

19.02.2020 сряда 17:00 събрание на ръководството на СК на СФБ

публикувано 14.02.2020 г., 10:25 от Todor Mishonov   [ актуализирано 19.02.2020 г., 10:58 ]

Приемане на финансов отчет и разпределяне на задачи. Физически факултет, сграда Б, стая 403А.
Протоколът от заседанието на което бе прогласуван финансовия отчет е даден в прикачнеия фаил.

В помощ на учителя по физика

публикувано 5.02.2020 г., 15:57 от Todor Mishonov   [ актуализирано 6.02.2020 г., 3:42 ]

Съдържание: Публикации на Христо Попов, които биха били полезни (или поне интересни) за учителите по физика. Съдържанието на двата адреса е в голямата си част едно и също, различна е предимно тяхната организация. Авторът благодари предварително на всеки, който му изпрати на адрес <sotir_h_popov@abv.bg> открити грешки, за да ги поправи или премахне самите материали. Адреси:  elearning-phys.uni-sofia.bg/~cpopov и phys.uni-sofia.bg/~cpopov

ЧЛЕНСТВО НА БЪЛГАРИЯ В МЕЖДУНАРОДНИЯ СЪЮЗ ЗА ЧИСТА И ПРИЛОЖНА ФИЗИКА

публикувано 5.12.2019 г., 18:05 от Todor Mishonov   [ актуализирано 5.12.2019 г., 18:10 ]

Виж прикаченото съобщение.

Общо отчетно-изборно събрание на СК на СФБ

публикувано 30.11.2019 г., 1:35 от Todor Mishonov   [ актуализирано 26.02.2020 г., 8:07 ]

01.02.2020 (събота) Общо отчетно-изборно събрание на СК на СФБ, Отчет за дейности за 2017-2019, Фз. Ф-т, Аудитория Б302, 10:00
Прикачени са следните файлове:
1) Протокол от Общото събрание на СК на СФБ.
2) Протокол от финансовия отчет за 2019 година.
3) Отчет на СК на СФБ за мандатния период 2017-2019 години.

X Конгрес на Съюза на физиците в България

публикувано 30.11.2019 г., 1:26 от Todor Mishonov

Моля вижте прикачените файлове. Предложения за нови почетни членове на СФБ изпращайте на epo@bgphysics.eu

Настаняване по време на конгреса и конференцията

публикувано 27.11.2019 г., 21:38 от Todor Mishonov   [ актуализирано 27.11.2019 г., 21:40 ]

Който от колегите желае съдействие за настаняване по време на конгреса и конференцията в Центъра на МОН за подготовка на ученици за олимпиади нека направи превод от 20 лв. невъзвръщаемо капаро на сметката на СФБ и да изпрати  до 15 февруари 2020 г. на epo@bgphysics.eu името и датите на пристигане и заминаване  както като прикачен файл сканирано копие от платежното нареждане. За допълнителна информация следете номерираните съобщения.

Нобелови премии 2019

публикувано 10.10.2019 г., 4:48 от Todor Mishonov

https://www.nobelprize.org/prizes/lists/all-nobel-prizes/
2019

The Nobel Prize in Physics 2019

“for contributions to our understanding of the evolution of the universe and Earth’s place in the cosmos”

James Peebles “for theoretical discoveries in physical cosmology”

Michel Mayor and Didier Queloz “for the discovery of an exoplanet orbiting a solar-type star”

The Nobel Prize in Chemistry 2019

John B. GoodenoughM. Stanley Whittingham and Akira Yoshino “for the development of lithium-ion batteries”

The Nobel Prize in Physiology or Medicine 2019

William G. Kaelin JrSir Peter J. Ratcliffe and Gregg L. Semenza “for their discoveries of how cells sense and adapt to oxygen availability”

1-10 of 144