Новини


Една премирана работа от конкурса Уреди за кабинета по физика

публикувано 23.09.2020 г., 11:55 от Todor Mishonov

Уважаеми колеги, Софийски клон на Съюза на Физиците съдейства най-добрите работи от конкурса "Уреди за кабинета по физика" да се публикуват с списанието на МОН. Моля седвайте за образец за следващите издания тази работа от Охрид; вижте прикачения ПДФ.

Untitled

публикувано 6.09.2020 г., 6:10 от Todor Mishonov   [ актуализирано 6.09.2020 г., 6:26 ]


Научно изследване подкрепено от СФБ

публикувано 14.07.2020 г., 5:25 от Todor Mishonov   [ актуализирано 16.07.2020 г., 22:24 ]

Стаията на редакторите на материалите на Юбилейната балканската конференция (BPU10) бе неотдавна отпечaтана в авторитетното математическо списание Applied Numerical Mathematics. Моля вижте приложени фактурите за заплащане на публикуването в издателствоо Elsevier, банковите извлечение за преводите от сметка на СФБ, и самата статия. Към статията има безплатен интернетън достъп https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168927420301896

Кометата C/2020 F3 (NEOWISE) снимана от СК на СФБ

публикувано 13.07.2020 г., 6:06 от Todor Mishonov   [ актуализирано 14.07.2020 г., 5:11 ]

Кометата C/2020 F3 (NEOWISE) снимана от членове на ръководството на Софийски клон на Съюза на Физиците в България заедно с доц. д-р Явор Шопов на 12.07.2020 г. сутринта. Редовните (както и не толкова редовните) астрономични наблюдения се извършват като дейности на Кръжока по астрономия на Университетския център по космически изследвания и технологии на Софийския Университет Св. Климент Охридски. Един от членовете на ръководството на Софийски клон на СФБ започна своя път във физиката от този кръжок и тази дейност продължава и до днес благодерение най-вече на приятели.Кометата е открита на 31 март тази година от проекта NEOWISE https://minorplanetcenter.net/mpec/K20/K20G05.html.

10 Конгрес на СФБ

публикувано 15.06.2020 г., 13:32 от Todor Mishonov   [ актуализирано 19.06.2020 г., 5:25 ]

Уважаеми колеги, 10 Конгрес на СФБ ще се проведе на 18.07.2020 (събота) във Физически факултет с начало 10:00. Моля вижте прикачените файлове (обява и покана),

Летни младежки школи през лятото на 2020 г.

публикувано 10.06.2020 г., 3:08 от Todor Mishonov   [ актуализирано 10.06.2020 г., 3:11 ]

Уважаеми колеги,

Нашият колега Николай Цонев организира летни школи моля запознайте се с прикаченото съобщение и не се колебайте да контактувате с него.

leader.uraa.eu, 0878429722, гр. Плевен, ул. "А. Стамболийски", № 1,
Nikolay Tsonev       niktzonev0@gmail.com


Номинации за почетни членове на СФБ които да бъдат гласувани на предстоящия 10-ти конгрес на СФБ

публикувано 26.02.2020 г., 7:57 от Todor Mishonov   [ актуализирано 24.03.2020 г., 14:09 ]

Уважаеми Колеги,  
Комисията по предложенията за почетни членове на СФБ завърши своята работа.
По реда на получаване на предложенията: 1) Николай Цонев 26.02.2020, 2) Ана Георгиева, 3) Сашка Александрова 27.02.2020  4) Теменужка Йовчева 02.03.2020 (предложение от Ана Георгиева),  5) Евгения Вълчева 02.03 2020 (предложение от  Мая Гайдарова)
Предлагам файловете с предложенията да бъдат публикувани на сайта на СФБ.
д-л Тодор mishonov@bgphysics.eu

19.02.2020 сряда 17:00 събрание на ръководството на СК на СФБ

публикувано 14.02.2020 г., 10:25 от Todor Mishonov   [ актуализирано 19.02.2020 г., 10:58 ]

Приемане на финансов отчет и разпределяне на задачи. Физически факултет, сграда Б, стая 403А.
Протоколът от заседанието на което бе прогласуван финансовия отчет е даден в прикачнеия фаил.

В помощ на учителя по физика

публикувано 5.02.2020 г., 15:57 от Todor Mishonov   [ актуализирано 6.02.2020 г., 3:42 ]

Съдържание: Публикации на Христо Попов, които биха били полезни (или поне интересни) за учителите по физика. Съдържанието на двата адреса е в голямата си част едно и също, различна е предимно тяхната организация. Авторът благодари предварително на всеки, който му изпрати на адрес <sotir_h_popov@abv.bg> открити грешки, за да ги поправи или премахне самите материали. Адреси:  elearning-phys.uni-sofia.bg/~cpopov и phys.uni-sofia.bg/~cpopov

ЧЛЕНСТВО НА БЪЛГАРИЯ В МЕЖДУНАРОДНИЯ СЪЮЗ ЗА ЧИСТА И ПРИЛОЖНА ФИЗИКА

публикувано 5.12.2019 г., 18:05 от Todor Mishonov   [ актуализирано 5.12.2019 г., 18:10 ]

Виж прикаченото съобщение.

1-10 of 148