בעלי חיים בסכנת הכחדה


יונקים רבים נכחדו מעל פני כדור הארץ,

1. קראו את המידע וכתבו: מדוע חשוב לשמור על בעלי החיים והצמחים?

2.בחרו בעל חיים מתוך הרשימה בקישור הבא:
 פנדה,
טיגריס
גורילה
דב הקוטב

פתחו מצגת :
3. הכינו תעודת זהות לבעל החיים-סביבת חיים, מזון, רביה ועובדות נוספות.

4. הציעו דרכים לשמירה על בעלי החיים בטבע.

5. הכינו כרזה- אנו שומרים על בעלי החיים שלא יכחדו.
Comments