Kursy drużynowych harcerskich i starszoharcerskich


"Najlepsze wyniki osiągają te drużyny, gdzie najbardziej zaufano zastępowym. Tu leży tajemnica powodzenia wychowania skautowego" BiPi

"Żadne przedsięwzięcie nie będzie zbyt wielkie, jeżeli w realizowaniu go weźmie udział dobra wola i wspólna praca" BiPi