SARRERA

2015-2016 IKASTURTEKO PLANTEAMENDUA 

Helburua: 

Hizkuntza Proiektua garatzeko ikastetxeen aholkularitzarako klabeak eta materialak adostu eta konpartitzea.

Gaiak :

·    Curriculum berria eta ikastetxean izan ditzakeen inplikazioak (lan-saio bat)

·     Hizkuntza Proiektua egiteko gida

· Hizkuntza Proiektua garatzeko kudeaketa bateratua, alderdi didaktiko metodologikoari zuzenduak ( Gai monografikoak saioko).

Saioen egitura:

·   Gai baten lanketa sakona. Hiru bat ordukoa hizkuntzen inguruan: didaktika eta metodologia.

· Atal orokor bat kudeaketari lotua. Informazioa biltzea eta konpartitzea. Mintegien koordinazioa

·     IKT gunea

·    Norberak lekarkeena

Datak:

  • IRAILAK 21
  • AZAROAK 9
  • URTARRILAK 25
  • OTSAILAK 29
  • APIRILAK 25
  • EKAINAK 6