Velkommen

Præsentation af Grafisk Midtpunkt

Berlingske Prepress har gennem mange år været primær leverandør af annoncer og andre grafiske ydelser for koncernens mange publikationer. Igennem den seneste tid er der blevet etableret et center i både Øst og Vest. I Vest har vi samlet annonceproduktion for hele koncernens annoncesalg. I Øst foretages Logistik, ombrydning og færdigmaterialebehandling. 

I 2009 etablerede Prepress en grafisk indkøbscentral i Øst som blev kaldt Grafisk Midtpunkt. Siden etableringen har denne afdeling insourcet mange grafiske opgaver for dagbladene, Annoncesalg, koncern-marketing samt Consumer Sales, som tidligere var blevet produceret eksternt. Denne succes vil koncernen nu gerne sprede til de resterende grafiske ydelser som stadig bliver produceret eksternt.

Grafisk Midtpunkt fungerer på den måde, at det vil være en fælles indkøbscentral, hvis primære formål vil være at finde de rette producenter til den givne grafiske bestilling. Ved valg af producent bliver der lagt vægt på følgende:

  • Finde og forhandle kontrakt med relevante eksterne producenter.
  • Estimering af de grafiske bestillinger, og efterfølgende kontrol af faktura.
  • Så vidt muligt fordele bestillingen mellem interne ressourcer med fokus på kapacitet og rette kompetence til at udføre opgaven. De interne ressourcer tæller hér; Kreativ afdeling i P34, Prepress Vest samt Marketsquare (tidligere SP3)
  • I tilfælde af at der ikke er den fornødne kapacitet eller kompetence i koncernen, vil Grafisk Midtpunkt outsource opgaven til en af de udvalgte eksterne producenter.