Velkommen

Denne side er skabt med det formål, at skabe et overblik over den samlede produktion samt give svar på de spørgsmål der måtte melde sig, vedr. annonceproduktion, bannerproduktion og korrektur.

Annonceproduktionen varetages af grafikere i Vonsild samt af diverse eksterne samarbejdspartnere i Danmark og udland. Forudsætningerne for produktionen er de samme uanset hvor produktionen foretages, så oplysningerne på denne hjemmeside er gældende, uanset hvor produktionen foretages. 

Forudsætningerne for at såvel Vonsild som eksterne samarbejdspartnere kan varetage annonceproduktion, er alle nævnt i denne manual og er vigtige at efterleve, for at vi kan få aviserne på gaden til tiden og uden ekstra omkostninger til følge. Forudsætning for et godt resultat af den færdige annonce opnås ved, at annoncen afleveres i god til med alle dertilhørende tekster og brugbart illustrationsmateriale. Korrekturannoncer sendes i korrektur 24 timer efter modtagelse af materialet, når annoncen er booket til indeværende uge, med produktionstype PP og materialet er afleveret korrekt.

Hastesager og for sent afleverede annoncer giver problemer for både kunden, konsulenten og produktionen. Det resulterer i utilfredse kunder, stressede konsulenter og større risiko for fejl i produktionen. I værste fald kommer avisen for sent til tryk, hvilket udløser en bøde fra trykkeriet og så er der intet tjent ved at tage en annonce med efter deadline... Så derfor, vær godt forberedt og vær diciplineret når det gælder afhentning/aflevering af annoncemateriale til rette tid - det betaler sig!

Annoncens vej fra kunde til avis illustreres her: