Tělesa pro kolejivo PECO

Pro upevnění výměnového tělesa jsme využili otvoru pro upevnění přestavníku a čepu táhla jazyků. Na čep spojnice jazyků výhybky (a) nasuneme táhlo (1), které zajistíme ohnutím části (3). (Pokud je výhybka již namontovaná na kolejišti, bude třeba část (3) před montáží odstranit.) Potom nasuneme na pražec (b) nosnou část (2), tak, aby se obdélníkové otvory překrývaly a umožnily montáž přestavníku. V této poloze je také připojením přestavníku zajistíme.