Wat
:              BBQ en feestavond
Wie:              Alle leden en oud-leden van B.C.Oss inclusief partners
Wanneer:     Zaterdag 28 september vanaf 17:00u
Waar:            In en om Sporthal Ussenstelt, Looveltlaan 54 te Oss
Kosten:        € 5,- per persoon, inclusief eten en drinken


Uw inschrijving is definitief zodra u € 5,- hebt overgemaakt op IBAN-nummer 

NL 03 INGB 0002 2062 31 ten name van Badmintonclub Oss onder vermelding 

van “Jubileum B.C.Oss + je naam”.