หน้าแรก

วิดีโอ YouTubeชมภาพกิจกรรมงาน Thailand STEM Festival 2016

*******************************

 • พิธีปิดงาน Thailand STEM Festival 2016 "สะเต็มสุดฮอต โรบอทสุดฮิต" พิธีปิดงาน Thailand STEM Festival 2016 "สะเต็มสุดฮอต โรบอทสุดฮิต" อย่างเป็นทางการในวันนี้(วันพุธที่ 10 ส.ค.2559) เมื่อเวลา 14.30 น. โดย...นายวีระพงษ์ ไตรศิวะกุล รองผู้อำนวยการ สพม.29 เป็นประธานในพิธีปิด ... ระหว่างการจัดงานระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ใน 3 วันนี้..มีนักเรียนและคณะครูจากทั่วทั้งภาคอิสานเข้าร่วมชมและร่วมแข่งขันในแต่ละฐานกิจกรรมกันอย่างมากมาย ทำให้งานสำเร็จลุล่วงลงด้วยดี..ขอขอบคุณคณะกรรมการ แขกผู้มีเกียรติ คณะครู นักเรียน ผูั้สื่อข่าวทุกแขนงที่เข้าร่วมกิจกรรมสะเต็มศึกษาในปีนี้ กว่า 11,000 คน
  ส่ง 10 ส.ค. 2559 20:18 โดย Stem Benchama
 • พิธีเปิดงาน Thailand Stem Festival 2016 "สะเต็มสุดฮอต โรบอทสุดฮิต" นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ กพฐ. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน Thailand Stem Festival 2016 "สะเต็มสุดฮอต โรบอทสุดฮิต" ณ ‪ศูนย์สะเต็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง‬ 2 หอประชุมเบญจานุสรณ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช โดย ดร.พรชัย อินทร์ฉาย ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สสวท. (ในฐานะเจ้าของโครงการ) , นายนิกร สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี (เจ้าบ้านจังหวัดอุบลราชธานี) , ว่าที่ ร.ต.ดร.กมล สาดศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ญจะมะหาราช (ประธานศูนย์สะเต็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช) พร้อมทั้งคณะผู้บริหารโรงเรียนเครือข่าย สังกัด สพม.29 ร่วมให้การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่เดินทางเย ...
  ส่ง 10 ส.ค. 2559 02:41 โดย Stem Benchama
 • แถลงข่าว Thailand STEM Festival 2016 ผู้อำนวยการศูนย์สะเต็มศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ว่าที่ร้อยตรี ดร.กมล สาดศรี และคณะ ร่วมงานแถลงข่าวจัดงาน "Thailand STEM Festival 2016" เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม สพฐ.1 กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีพลเอกสุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการแถลงข่าวการจัดงาน    
  ส่ง 28 ก.ค. 2559 22:34 โดย Stem Benchama
 • อบรมเชิงปฏิบัติการสะเต็มศึกษา เมื่อวันที่ 11-12 มิถุนายน 2559 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสะเต็มศึกษา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ให้แก่โรงเรียนในสหวิทยาเขต 5 ได้แก่ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำนาบ โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร โรงเรียนนาเยีย โรงเรียนห้วยขะยุง โรงเรียนโคกสว่างคุ้ม โรงเรียนสว่างวีระวงค์ โรงเรียนวารินชำราบ และโรงเรียนวิจิตรา จำนวน 97 คน  ณ ห้องประชุมศรีพล อาคารเกียรติสุรนนท์
  ส่ง 29 มิ.ย. 2559 02:20 โดย ประเสริฐ ชัยแสง
 • ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแกนนำ เมื่อวันที่ 28 - 29 พฤษภาคม 2559 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูแกนนำการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา โรงเรียนนารีนุกูล ให้กับครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และครูเทคโนโลยี จำนวน 93 คน  ณ ห้องประชุมเกียรติสุรนนท์ โรงเรียนนารีนุกูล
  ส่ง 29 มิ.ย. 2559 01:57 โดย ประเสริฐ ชัยแสง
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 6 รายการ ดูเพิ่มเติม »
พิมพ์เกียรติบัตรผู้ร่วมงาน ที่นี่.......................................

 • ผลการแข่งขันเขียนโปรแกรม Scratch ระดับประถมศึกษา ได้แก่

 รางวัล ทีม โรงเรียน
ชนะเลิศ อนุบาลวิภาคย์ 0.2  อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์ฯ
รองชนะเลิศลำดับ 1 เมืองเลย LabplusA  เมืองเลย 
รองชนะเลิศลำดับ 2 IF_Bam  เมืองเลย 
ชมเชย Muangloei A  เมืองเลย 
ชมเชย ML School  เมืองเลย 
ชมเชย Natong 1  บ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ 
ชมเชย ดอกจานอุดร 1  อนุบาลอุดรธานี 
ชมเชย อนุบาลอุบลราชธานี 5  อนุบาลอุบลราชธานี 
 • ผลการแข่งขันประกวดโครงงาน IPST Link ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่
 รางวัล โครงงาน โรงเรียน 
ชนะเลิศ เตือนภัยในบ้าน  แก่นนครวิทยา 
รองชนะเลิศลำดับ 1 Safety for school bus  เบ็ญจะมะมหาราช 
รองชนะเลิศลำดับ 2  ผู้ช่วยครูดูแลห้องสืบค้น  ลือคำหาญวารินชำราบ 

 • ผลการแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมหุ่นยนต์ STEM RoboCU 2016 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่

 รางวัล ทีม โรงเรียน
ชนะเลิศ ภูไท-โรบอท 2 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 
รองชนะเลิศลำดับ 1 ภูไท-โรบอท 1  กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 
ชมเชย ลูกพระอินทร์ 2  สุรวิทยาคาร 
ชมเชย Kr robot 2 กันทรารมณ์ 

 • ผลการแข่งขันประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา ระดับประถมศึกษา ได้แก่

 รางวัล โครงงาน โรงเรียน 
ชนะเลิศ พลั่วให้ปุ๋ยสะเต็มศึกษา บ้านหนองหญ้าวัว จ.บุรีรัมย์
รองชนะเลิศลำดับ 1 จักรยานผลิตไฟฟ้าพลังงานไฮบริด  สนามบิน จ.ขอนแก่น 
รองชนะเลิศลำดับ 2  เครื่องเพิ่มออกซิเจนในตู้ปลาแบบใช้แรงดันอากาศ มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม จ.อุบลฯ 

 • ผลการแข่งขันประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่

 รางวัล โครงงาน โรงเรียน 
ชนะเลิศ รถเข็นยกเคลื่อนย้ายกระถางไม้ สี้คิ้ว"สวัสดิ์ผดุงวิทยา" จ.นครราชสีมา
รองชนะเลิศลำดับ 1 เครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติ นารีนุกูล จ.อุบลฯ
รองชนะเลิศลำดับ 2  เครื่องหยดน้ำกรดยางพารา เดชอุดม จ.อุบลฯ

 • ผลการแข่งขันประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่

 รางวัล โครงงาน โรงเรียน 
ชนะเลิศ การศึกษาประสิทธิภาพของตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์โดยใช้เลนส์นูนเป็นตัวรับรังสีและใช้กระป๋องโลหะเป็นตัวดูดซับความร้อน อุดรพิทยานุกูล จ.อุดรธานี
รองชนะเลิศลำดับ 1 The construction of 3D Printer using Analytic Geometry and Conic section เทศบาลวัดกลาง จ.ขอนแก่น
รองชนะเลิศลำดับ 2  Lead Test Kit แก่นนครวิทยาลัย จ.ขอนแก่น

 • ผลการแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ระดับประถมศึกษา ได้แก่

 รางวัล ทีม โรงเรียน
ชนะเลิศ จามจุรี นิคม ๒ (ตชด.สงเคราะห์)
รองชนะเลิศลำดับ 1 Skywinner 1 อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
รองชนะเลิศลำดับ 2 สร้างหอม บ้านสร้างหอม

 • ผลการแข่งขันเครื่องบินพลังยางแบบบินนาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่

 รางวัล ทีม โรงเรียน
ชนะเลิศ BN Boing02 บ้านบึงโน
รองชนะเลิศลำดับ 1 BCW1 บัวเชดวิทยา
รองชนะเลิศลำดับ 2 J.P.K Flying 1 จตุรภูมิพิทยาคาร
ชมเชย เม็กดำ Airline บ้านเม็กดำ
ชมเชย NT Airplane บ้านนาทุ่ง

 • ผลการแข่งขันเครื่องบินพลังยางแบบปีกกระพือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่

 รางวัล ทีม โรงเรียน
ชนะเลิศ KLS_Piloto_1 กมลาไสย
รองชนะเลิศลำดับ 1 ดงเย็นวิทยาคม ดงเย็นวิทยาคม
รองชนะเลิศลำดับ 2 Romklao ร่มเกล้า