בית ספר יסודי אלאמל בית ג'ן

مدرسة الأمل الابتدائية بيت جن

___________________________________


טל: 04/9803880


פקס: 04/9805306 

כתובת: כפר בית ג'ן   מיקוד: 24990    ת.ד.  632

דוא"ל:   
olmaza@belamal.tzafonet.org.il

דוא"ל מנהל: melhem@belamal.tzafonet.org.il