תרשים 3

https://sites.google.com/a/belamal.tzafonet.org.il/balamal/home/globe-program/amounts

הודעות


آخر الفعاليات

https://sites.google.com/a/belamal.tzafonet.org.il/balamal/home/video/video-2014/tablets https://sites.google.com/a/belamal.tzafonet.org.il/balamal/home/video/video-2014/msonal3 https://sites.google.com/a/belamal.tzafonet.org.il/balamal/home/video/video-2014/akeem

הודעות

فعاليات صفية

פרויקטים בביה"ס

 
    https://sites.google.com/a/belamal.tzafonet.org.il/balamal/home/globe-program   https://sites.google.com/a/belamal.tzafonet.org.il/albahithon-alsegar/   https://sites.google.com/a/tzafonet.org.il/shituf/

هدايا عيد الأم

אלאמל


https://sites.google.com/a/tzafonet.org.il/safeinternet2014/

https://sites.google.com/a/tzafonet.org.il/internet-safety-2013/home


אתרי תוכן


http://ofek.cet.ac.il/

http://www.galim.org.il/

http://www.brainpop.co.il/

http://www.school.kotar.co.il/Default.aspx

مواقع تعليمية


http://www.bonbi.co.il/onRoad/bonbiOnRoadtop.html

http://painter.galim.org.il/editor.php


http://www.artnsmart.com/image/users/83994/ftp/my_files/kidsartnsmart/menu9.html?id=3753919


לתגובות או הצעות:
 
גדבאן ג'מיל - מנהל האתר