רמות הירידה בשמיעה

                                                                        רמות הירידה בשמיעה

 [ על סמך ממוצע מעודכן של צלילים טהורים (500 – 4000 HZ)

 

[

 

    שומע

 

0     – 15 dB H.L

 

 

שמיעה נורמאלית

 

 

כבד שמיעה

 

     16 – 25 dB H.L

 

  ירידה גבולית בשמיעה

 

כבד שמיעה

 

26  – 40 dB H.L

 

  ירידה קלה

 

כבד שמיעה

 

  41 – 55 dB H.L

 

   ירידה בינונית

 

חירש

 

  56 – 70 dB H.L

 

ירידה בינונית עד חמורה

 

חירש

 

  71 – 90 dB H.L

 

ירידה חמורה בשמיעה

 

חירש

  

   91 ויותר  dB H.L

 

ירידה עמוקה בשמיעה

 

 

 

                                                                        

Comments