Asistenţă pentru utilizatori
 
Asistenţa pentru utilizatori constă în oferirea următoarelor servicii:
Informaţii on-site                                 - informaţii despre condiţiile de acces în bibliotecă, orar de funcţionare, colecţiile bibliotecii
Referinţe prin e-mail                           - solicitări de informare simple
Bibliografii la cerere                            - liste tematice pe subiecte de interes
Furnizare de documente la distanţă   - la cerere, prin completarea unui formular online, se pot transmite părţi digitizate din documentele de interes,                                                                în acord cu legislaţia în vigoare