Asistenţă pentru utilizatori
 
Asistenţa pentru utilizatori constă în oferirea următoarelor servicii:
Referinţe prin e-mail                                - raspunsuri la solicitarile de informare simple sau complexe, prin intermediul poștei electronice (refer@bcub.ro)
Bibliografii tematice orientative                 - liste bibliografice circumscrise anumitor teme de interes pentru utilizatori, furnizate la cerere și în urma completării                                                                            unui formular tipizat;
Baza de date a bibliografiilor orientative - lista conținând titlurile bibliografiilor realizate în cadrul Serviciului Referinte al bibliotecii, organizate pe subiecte,                                                                          conform Clasificării Zecimale Universale. Listele sunt disponibile la cerere;
Cercetări bibliografice complexe             - furnizarea de referințe cu un grad de dificultate ridicat, pe diferite subiecte, sub altă formă decât listele bibliografice                                                                    (rezumate, informări, documentare, analize etc. punctuale);
Furnizare de documente la distanţă        - transmiterea electronică, la cerere și în urma completării unui formular standard, a unor părți digitizate din                                                                                  documentele deținute de bibliotecă, în acord cu legislația în vigoare