Servicii de Referinţe. Întreabă un bibliotecar!
 
 

Serviciile de Referinţe constau în asistenţă biblioteconomică acordată utilizatorilor care pot solicita informaţii despre:

-        colecţiile din bibliotecă;

-         modalităţi şi criterii de căutare în Catalogul online al bibliotecii (18 calculatoare PC);

-         modalităţi de căutare şi regăsire a informaţiei pe Internet;

-         modalităţi de  acces online la bazele de date ştiinţifice (1 PC şi 4 MacIntosh);

-         acces la Internet;

-         modalităţi de acces direct la documente în sălile de lectură;     

-         redactare de texte (de către utilizator);

-         tipărire text şi imagini (alb-negru şi color);

-       scanare (2 RON/ imagine);

-         închiriere laptop (5 RON/ oră);

-         fotografiere digitală a articolelor şi a imaginilor din publicaţiile seriale;

       rezervare cabinete individuale pentru studiu;

        împrumut de publicaţii (în bibliotecile filiale);

-         împrumut interbibliotecar.

-      referinţe prin e-mail: refer@bcub.ro

-       elaborare de  bibliografii la cerere;

-       furnizare documente la distanță


 Tur de orientare (aprox. 15 minute) în bibliotecă (Unitatea Centrală), din oră în oră,
în funcţie de programul Biroului de permise (începând cu ora 9.00).

Ultimul tur de orientare: Luni - Joi la ora 15.00; Marţi la ora 19.00; Miercuri la ora 17.00; Vineri la ora 12:00