Teologie OrtodoxăManager: Rodica Neacşu

rodica.neacsu@bcub.ro

telefon: 0721 209 884
 
 

Decanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul”: Pr. Prof. Univ. Dr. Ștefan Buchiu

Adresă

Orar

Istoric

Colecţii