Teologie Ortodoxă
Manager: Rodica Neacşu

rodica.neacsu@bcub.ro

telefon: 0721 209 884
 
 

Decanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul”: Pr. Prof. Dr. Vasile Răduca

Adresă

Orar

Istoric

Colecţii