Lansarea volumului Relaţii Româno-Canadiene
 

Încă din anul 2011 BCU “Carol I “ este iniţiatoarea unui proiect de cercetare bibliografică cu tema Relaţii Bilaterale dedicat cooperării internaţionale care urmăreşte punerea în valoare a punctelor de congruenţă dintre cele două state: român şi canadian pe toate planurile, proiect în care a avut ca  partener Facultatea de Litere a Universităţii din Bucureşti.

Evenimentul a debutat cu alocuţiunea  D-nei Conf. univ. dr. Mireille Rădoi – Director General al BCU “Carol I  “ din Bucureşti în care s-a subliniat „Multiculturalismul este un fenomen care animă şi incită reprezentanţii sferei academice, societatea civilă şi mai ales mediul politic internaţional. In egală măsură, este rezultatul unor politici aplicate sistematic in promovarea şi cunoaşterea „celuilalt”, in conturarea tiparelor de relaţionare. Din această

perspectivă, Canada este ţara care a aplicat o politică de toleranţă şi acceptare

apropiată de perfecţiune. Lucrarea Relaţii Româno-Canadiene. Bibliografie Generală oferă o perspectivă asupra cercetării fundamentale a domeniului şi un cadru general de analiză a relaţiilor internaţionale dintre Romania şi Canada, fundamentate pe o

comunitate internaţională bine definită, pe contexte politice, economice şi culturale, pe norme şi valori specifice fiecărei naţiuni.”

        La lansare au participat E. S. Philippe Beaulne, Ambasadorul Canadei la Bucureşti, decanul Facultăţii de Litere din Universitatea Bucureşti, Prof. univ. dr. Oana Chelaru Murărus, Prof. univ. dr. Ion Stoica – fost director al BCU şi profesor de Ştiinţele Informării şi Comunicării, Domnul Radu Boroianu – Secretar de Stat în Ministerul Culturii, Reprezentanţi ai Ministerului de Externe, ai Arhivelor Naţionale ale României, bibliotecari şi cercetători din mediul academic, studenţi.

Vineri 17 mai, Aula Bibliotecii Centrale Universitare “Carol I “ a organizat lansarea volumului bibliografic Relaţii Româno-Canadiene. Bibliografie Generală.


Lansarea volumului Relaţii Româno-Canadiene