รวมภาพกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา

https://photos.google.com/share/AF1QipO2PqGLDZo0KGDUmDVKsH6K5WYIzVRcml7goXpQjV8Cbf_zJepJQxZ4lmJHcFXs6Q?key=Y2NfZDNfTDg4SXFaS0V0eHEyU1NLWDVNeU9JOU1B

  นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา เข้าร่วมกิจกรรม วันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

https://photos.app.goo.gl/fDhznXYrc97vUhTL6


https://photos.app.goo.gl/GR1z2pMdhiPwzjaa8


 


ข่าวประชาสัมพันธ์
  • สถิติการสูงวัยของประชากร ในทศวรรษนี้ การสูงวัยของประชากรเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศต่างๆทั่วโลก ใน พ.ศ. 2559 โลกของเรามีประชากรทั้งหมดประมาณ 7,433 ล้านคนในจำนวนนี้เป็นประชากรสูงอายุที่มีอายุ 60 ...
    Posted May 1, 2018, 8:19 PM by excelente center excelente center
  • Untitled
    Posted May 1, 2018, 3:33 AM by excelente center excelente center
Showing posts 1 - 2 of 2. View more »Embed gadget