ประชุมวิชาการฟื้นฟูเวชปีงบประมาณ 2562 วันที่ 14-18 มกราคม 2562

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยาร่วมกับสมาคมศิษย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

ขอเชิญประชุมวิชาการฟื้นฟูเวชปีงบประมาณ 2562 วันที่ 14-18 มกราคม 2562

-----------------------------------------------------------------------------------------------

คะแนน CNEU ของสภาการพยาบาล จำนวน 37.50 หน่วยกิต

ค่าลงทะเบียน

- บุคคลทั่วไป 4,000 บาท

- สมาชิกสมาคมศิษย์ฯ 3,500 บาท

!!!!!!

ประกาศแจ้ง

ขอเลื่อนการชำระเงิน จากสิ้นสุดวันที่ 10 มกราคม 2562 เป็น

วันที่ 13 มกราคม 2562 และสามารถสมัครและชำระเงินได้ที่หน้างาน !!

-----------------------------------------------------------------------------------------------

**หมายเหตุ ขอเชิญร่วมงานเลี้ยงคืนสู่เหย้า ครบรอบ 36 ปี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

 ณ โรงแรมเกทเวย์ 

บัตรมีจำหน่ายที่สมาคมศิษย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา *** รับสมัครทาง online ตั้งแต่บัดนี้ สมัครพร้อมชำระค่าลงทะเบียน 

โอนเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาพะเยา (ไม่รับชำระด้วยเงินสดหรือธนาณัติ)

ธนาคารกรุงไทย สาขา ศูนย์ราชการพะเยา

ชื่อบัญชี สมาคมศิษย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยาเพื่อการฝึกอบรม เลขที่ 

984-4-11627-9

***ส่งหลักฐานการโอนเงิน***

กรุณาส่งเอกสารการชำระเงินมาที่
อีเมลล์ winitta.p@bcnpy.ac.th 
พร้อมระบุ หัวข้อการส่งอีเมลล์ว่า  
แจ้งการชำระเงินของ......ระบุชื่อตนเอง.....(ประชุมวิชาการฟื้นฟูเวชปีงบประมาณ 2562 วันที่ 14-18 มกราคม 2562)


เมื่อทำการชำระเงินแล้วกรุณารอภายใน 24 ชม.
ทางเจ้าหน้าที่จะได้ทำการตรวจสอบและแจ้งสถานะกลับที่หน้าเว็บ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยาต่อไป
หรือท่านสามารถเข้าไปที่เมนู ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร เพื่อดูสถานะการชำระเงิน

*** ประกาศผลรายชื่อทาง   www.bcnpy.ac.th  ***

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

โทร 0544317779 ต่อ 118,149

หรือ

ผู้ประสานงาน : อ.สิริสุดา 087-706-8878

คุณวินิตตา