การจัดสอบย่อยโดยใช้ระบบสื่อการเรียนออนไลน์ Moodle

โพสต์15 ก.พ. 2560 01:26โดยเพชร ธนภูมิชัย   [ อัปเดต 15 ก.พ. 2560 01:31 ]

      อาจารย์รัชนี พจนา ได้ประยุกต์ใช้เครื่องมือสื่อการเรียนออนไลน์ Moodle ในการจัดสอบ pretest posttest ในรายวิชา ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 1 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 โดยให้นักศึกษาใช้อุปกรณ์ smart device ต่างๆที่มี อาทิเช่น Laptop smartphone และเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ซึ่งนักศึกษาสามารถรู้ผลคะแนนได้เลยทันที หลังกดคลิ๊กส่งกระดาษคำตอบ แต่ก็ยังมีอุปกรณ์เล็กน้อยที่พบได้แก่ สัญญาณอินเตอร์เน็ตหลุดหรือไม่เสถียร การสื่อสารที่ยังไม่สะดวก เป็นต้น

    

   
ข้อมูลในแฟลชไดรว์หาย อาจโดนไวรัสซ่อนไว้

โพสต์4 พ.ย. 2558 23:29โดยเพชร ธนภูมิชัย

บางครั้งเมื่อไปขอก็อบปี้ไฟล์งานจากเครื่องคอมพิวเตอร์ผู้อื่น อาจโดนไวรัสติดมาโดยไม่รู้ตัว เมื่อกลับมาเปิดแฟลชไดรว์ดูแล้วไม่พบข้อมูล ทั้งที่ยังไม่ได้ลบ อาจโดนไวรัสซ่อนเอาไว้ มีวิธีแก้ตามนี้ครับ


การใส่ลายน้ำและป้องกันเนื้อหาสำหรับไฟล์ PDF

โพสต์15 ต.ค. 2558 01:24โดยเพชร ธนภูมิชัย   [ อัปเดต 15 ต.ค. 2558 01:42 ]


PADLET เครื่องมือสำหรับการเรียนการสอนแบบออนไลน์

โพสต์31 ส.ค. 2558 00:12โดยเพชร ธนภูมิชัย   [ อัปเดต 31 ส.ค. 2558 00:14 ]


การเข้าถึง Media Share Drive

โพสต์14 พ.ค. 2558 02:01โดยเพชร ธนภูมิชัย   [ อัปเดต 14 พ.ค. 2558 02:02 ]

    ทางงานเทคโนโลยีสารสนเทศได้สร้าง Account Google กลาง ขึ้นมา เพื่อใช้เก็บข้อมูลภาพงานกิจกรรมต่างๆของวิทยาลัย บทความนี้จะเป็นการแนะนำ การเข้าถึงข้อมูลข้างต้น

เว็บไซต์การอบรมหลักสูตร ผ.บ.ก. รุ่นที่ 29/2558

โพสต์11 พ.ค. 2558 20:32โดยเพชร ธนภูมิชัย   [ อัปเดต 11 พ.ค. 2558 20:33 ]

   ทางงานเทคโนโลยีสารสนเทศได้สร้างเว็บไซต์ การอบรมหลักสูตร ผ.บ.ก. รุ่นที่ 29/2558 ที่จะดำเนินการจัดขึ้นที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 10 กรกฏาคม 2558 เพื่ออำนวยความสะดวกในการรวบรวมข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องในการจัดอบรม สามารถเข้าชมได้ตาม link ด้่นล่างนี้ครับ

ประชาสัมพันธ์โครงการ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ด้วย Google for Education"

โพสต์4 พ.ค. 2558 22:30โดยเพชร ธนภูมิชัย   [ อัปเดต 6 พ.ค. 2558 02:14 ]

     ในการประชุมประจำเดือน วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอำนวยการ ตามระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจ้งให้ทราบจากกลุ่มงาน ได้มีการประชาสัมพันธ์โครงการ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ด้วย Google for Education" โดย อ.รัชนี พจนา ซึ่งทาง สบช.ได้จัดอบรมโดยทีมงาน Google ที่ วสส.ชลบุรี เมื่อวันที่ 30 มีนาคม - 2 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา

1-7 of 7

Comments