อุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ต

                                                           อุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ต

ลำดับBrandModelTypeอาคาร/ชั้นสถานที่ปีสถานะ
1Cisco2960SManagedB1F1ห้องนวด2554ใช้งาน
2CiscoSG100D-08UnManagedB1F1ห้องภาคเด็กxxxxใช้งาน
33COM3C16471 24P10/100UnManagedB1F1ห้องสมาคมxxxxใช้งาน
4Cisco2960SManagedB2F2ห้องมารดาทารก2554ใช้งาน
5Cisco2960SManagedB3F3ห้องสมุด2554ใช้งาน
6CiscoSG100D-08UnManagedB3F3ห้องธุรการxxxxใช้งาน
73COM3C16471 24P10/100UnManagedB3F3ห้องสมุดxxxxใช้งาน
83COM3C16471 24P10/100UnManagedB3F3ห้องธุรการxxxxใช้งาน
9LinksysSD208 8P 10/100UnManagedB3F3ห้องธุุรการxxxxใช้งาน
10LinksysSD205 5P 10/100UnManagedB3F3ห้องธุุรการxxxxใช้งาน
11Cisco3560ManagedB3F4ห้องแม่ข่าย2554ใช้งาน
12Cisco2960 48PManagedB3F4ห้องแม่ข่าย2554ใช้งาน
13Cisco2960SManagedB3F4หน้าซอยห้องพยาบาล2554ใช้งาน
14CiscoSG100D-08UnManagedB3F4ห้องแม่ข่ายxxxxใช้งาน
15CiscoSG100D-08UnManagedB3F4ห้องแม่ข่ายxxxxใช้งาน
16LinksysSD205 5P 10/100UnManagedB3F4ภาคผู้ใหญ่xxxxใช้งาน
17LinksysSD205 5P 10/100UnManagedB3F4ภาคพื้นฐานxxxxใช้งาน
18LinksysSD205 5P 10/100UnManagedB3F4ธุรการวิชาการxxxxใช้งาน
19Cisco2960SManagedB3F4ห้องแม่ข่าย2554สำรอง
20CiscoSG100D-08UnManagedB3F4ห้องแม่ข่ายxxxxสำรอง
21LinksysSR2016 16PUnManagedB3F4ห้องแม่ข่ายxxxxสำรอง
22LinksysSR216 16P 10/100UnManagedB3F4ห้องแม่ข่ายxxxxสำรอง
23LinksysSR216 16P 10/100UnManagedB3F4ห้องแม่ข่ายxxxxสำรอง
24LinksysSR216 16P 10/100UnManagedB3F4ห้องแม่ข่ายxxxxสำรอง
25LinksysSR216 16P 10/100UnManagedB3F4ห้องแม่ข่ายxxxxสำรอง
26LinksysSR224 24P 10/100UnManagedB3F4ห้องแม่ข่ายxxxxสำรอง
273COM3C16471 24P10/100UnManagedB3F4ห้องแม่ข่ายxxxxสำรอง
283COM3C16471 24P10/100UnManagedB3F4ห้องแม่ข่ายxxxxสำรอง
293COM3C16471 24P10/100UnManagedB3F4ห้องแม่ข่ายxxxxสำรอง
303COM3C16471B 24P10/100UnManagedB3F4ห้องแม่ข่ายxxxxสำรอง
313COM3C16471B 24P10/100UnManagedB3F4ห้องแม่ข่ายxxxxสำรอง
32Cisco2960SManagedB3F5หน้าซอยห้องจิตเวช2554ใช้งาน
33LinksysSD208 8P 10/100UnManagedB3F5ห้องภาคจิตเวชxxxxใช้งาน
34D-LinkDL1210 28PManagedBDF1ห้องครูเวร2558ใช้งาน
35D-LinkDL1210 28PManagedBLF1หน้าบันไดทางขึ้นชั้น22558ใช้งาน
363COM3C16471 24P10/100UnManagedBMF3ห้องคอมพิวเตอร์xxxxใช้งาน
37D-LinkDL1210 28PManagedBMF3ห้องไฟ2558ใช้งาน
38D-LinkDL1210 28PManagedBNF1หน้าบันไดทางขึ้นชั้น22558ใช้งาน
39D-LinkDL1210 28PManagedBSF3ห้องคอนโทรล2558ใช้งาน
อุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย
  
ลำดับชื่อBrandModelอาคาร/ชั้นสถานที่ปีสถานะ
1LK01LinksysLAPN300BLF1ฝั่งขวา2558ใช้งาน
2LK02LinksysLAPN301BLF2ฝั่งซ้าย2558ใช้งาน
3TN01LinksysLAPN302BNF1กลางห้องดูทีวี2558ใช้งาน
4AP01CiscoAir 1142NB1F2หน้าห้องปฎิบัติการพยาบาล2554ใช้งาน
5AP02CiscoAir 1142NB2F1หน้าห้องมารดาทารก2554ใช้งาน
6AP03CiscoAir 1142NB3F3ห้องสมุด2554ใช้งาน
7AP04CiscoAir 1142NB3F3ห้องธุรการ2554ใช้งาน
8AP05CiscoAir 1142NB3F4หน้าห้องภาควิชาผู้ใหญ่2554ใช้งาน
9AP06CiscoAir 1142NB3F5ปากซอยภาคจิตเวช2554ใช้งาน
10AP07CiscoAir 1142NB3F6หน้าห้องภาควิชาชุมชน2554ใช้งาน
11AP08CiscoAir 1142NB3F7หน้าห้องประชุม2554ใช้งาน
12AP09CiscoAir 1142NB4F1ตึกโดมห้องดูทีวี2554ใช้งาน
13AP10CiscoAir 1142NBMF1โถงชั้นล่าง2554ใช้งาน
14AP11CiscoAir 1142NBMF1ห้องคอมพิวเตอร์2554ใช้งาน
15AP12CiscoAir 1142NBMF2ห้อง Study2554ใช้งาน
16AP13CiscoAir 1142NBMF3ห้อง Study2554ใช้งาน
17AP14CiscoAir 1142Nฺ๋BMF4ห้อง Study2554ใช้งาน
18AP15CiscoAir 1142NBMF5ห้อง Study2554ใช้งาน
19AP16CiscoAir 1142NBMF6ห้อง Study2554ใช้งาน
20AP17CiscoAir 2702IB2F1ภาควิชาการพยาบาลเด็ก2559ใช้งาน
21AP18CiscoAir 2702IB3F4ห้อง 34122559ใช้งาน
22AP19CiscoAir 2702IB3F5หน้าห้อง 35102559ใช้งาน
23AP20CiscoAir 2702IB3F6ห้อง 36012559ใช้งาน
24AP21CiscoAir 2702IB3F7ห้องประชุม2559ใช้งาน
25WAP-01LinksysWAP54GB1F1ห้องฉายเฉิดxxxxใช้งาน
26WAP-02LinksysWAP54GB3F5ห้องภาควิชาจิตเวชxxxxใช้งาน
27WAP-03LinksysWAP54GB3F4ห้องแม่ข่ายxxxxสำรอง
28WAP-04LinksysWAP54GB3F4ห้องแม่ข่ายxxxxสำรอง
29WAP-05LinksysWAP54GB3F4ห้องแม่ข่ายxxxxสำรอง
30WAP-06LinksysWAP54GB3F4ห้องรอง ผอ.ยุทธศาสตร์xxxxใช้งาน