ปี 2561


แสดง 27 รายการ
ลำดับวันที่ปัญหาสาเหตุการแก้ไขความเกี่ยวข้องของปัญหาระยะเวลาที่มีผลกระทบหมายเหตุ
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
ลำดับวันที่ปัญหาสาเหตุการแก้ไขความเกี่ยวข้องของปัญหาระยะเวลาที่มีผลกระทบหมายเหตุ
16 มีนาคม 2561 ใช้อินเตอร์เน็ตไม่ได้ สายสัญญาณของราชวิถีมีปัญหา ปัญหาภายนอก 30 นาที  
19 มีนาคม 2561 Login WiFi ไม่ได้  ปัญหาภายใน 15 นาที  
20 มีนาคม 2561 Login WiFi ไม่ได้ รีสาร์ทเซิฟเวอร์ ปัญหาภายใน 40 นาที  
21 มีนาคม 2561 Login WiFi ไม่ได้ ระบบ Radius ติดตั้ง Radius ใหม่ ปัญหาภายใน 12 วัน เปิดใช้งาน Hotspot แทน 
3 เมษายน 2561 ในหอพักไม่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ UPS ตู้ Rack อ.มณี ไม่ทำงาน ต่อตรงเข้ากับไฟอาคาร ปัญหาภายใน 1.30 ชม  
17 เมษายน 2561 ใช้อินเตอร์เน็ตไม่ได้ ฝนตกสัญญาณหาย ปัญหาภายนอก 5 นาที  
26 เมษายน 2561 ไม่สามารถโหลดหนังสือจากระบบได้ ปัญหาภายนอก   
27 เมษายน 2561 ระบบเครือข่ายล่ม ไฟฟ้าดับ ปัญหาภายนอก 10 นาที  
29 เมษายน 2561 ระบบเครือข่ายล่ม การไฟฟ้าตัดไฟ ปัญหาภายนอก 6.30 ชม  
10 14 พฤษภาคม 2561 ระบบเครือข่ายล่ม การไฟฟ้าตัดไฟ  ปัญหาภายนอก 6 ชม  
11 15 พฤษภาคม 2561 เข้า WiFi LK02 ไม่ได้ เกิดจากการค้างของตัว AP รีเซ็ท AP  ปัญหาภายใน 3 ชม ไม่สามารถแก้ไขช่วงเวลา 8.00 ได้ จึงดำเนินการช่วง 11.00  
12 18 พฤษภาคม 2561 ไฟฟ้าดับ +++ +++ ปัญหาภายนอก 10 นาที ครั้งที่ 1 
13 18 พฤษภาคม 2561 ไฟฟ้าดับ +++ +++ ปัญหาภายนอก 10 นาที ครั้งที่ 2 
14 18 พฤษภาคม 2561 ไฟฟ้าดับ +++ +++ ปัญหาภายนอก 10 นาที ครั้งที่ 3 
15 25 พฤษภาคม 2561 ใช้อินเตอร์เน็ตไม่ได้ Uninet ตัดสัญญาณเพื่อทำการทดสอบระบบสำรองไฟห้องเครือข่าย +++ ปัญหาภายนอก 16 ชม  
16 3 มิถุนายน 2561 ไฟฟ้าดับ กฟน.ประกาศตัดไฟ +++ ปัญหาภายนอก 2 ชม  
17 4 มิถุนายน 2561 ไฟฟ้าดับ +++ +++ ปัญหาภายใน 10 นาที  ครั้งที่ 1 
18 4 มิถุนายน 2561 ไฟฟ้าดับ +++ +++ ปัญหาภายใน 10 นาที ครั้งที่ 2 
19 4 มิถุนายน 2561 ไฟฟ้าดับ +++ +++ ปัญหาภายใน 10 นาที ครั้งที่ 3 
20 17 มิถุนายน 2561 ไฟฟ้าดับ กฟน.ประกาศตัดไฟ +++ ปัญหาภายนอก 2 ชม  
21 20 มิถุนายน 2561 ใช้อินเตอร์เน็ตไม่ได้ รพ.พระมงกุฎจะทำการย้ายสายสัญญาณอินเตอร์เน็ตของ Uninet ใหม่ ใช้สายสำรอง ปัญหาภายนอก 2 วัน  
22 28 มิถุนายน 2561 ใช้อินเตอร์เน็ตไม่ได้ Service DHCP มีปัญหา Restore DHCP ปัญหาภายใน 2 ชม  
23 29 มิถุนายน 2561 ใช้อินเตอร์เน็ตไม่ได้ Uninet ย้ายห้องเครือข่ายใหม่ +++ ปัญหาภายนอก 2 วัน  
24 2 กรกฎาคม 2561 ใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้ เกิดจากการตั้งค่าฝั่ง Uninet +++ ปัญหาภายนอก 1 วัน  
25 5 กรกฎาคม 2561 ใช้อินเตอร์เน็ตไม่ได้ Service DHCP มีปัญหา Restore DHCP ปัญหาภายใน 1.30 ชม  
26 18 กรกฎาคม 2561 อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ Server DHCP มีปัญหา ติดตั้ง Server DHCP ใหม่ ปัญหาภายใน 1 วัน ยกเลิก Join กับ Server AD 
27 15 กันยายน 2561 เข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้ Uninet Down +++ ปัญหาภายนอก 1 วัน  
แสดง 27 รายการ
Comments