ปีงบประมาณ 60

ลำดับขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ลำดับขั้นตอนส่วนที่เกี่ยวข้องขอบเขต
0จัดทำเอกสารรายงานข้อมูลและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องIT วิทยาลัยภายใน
1อนุมัติหลักการผอ.วิทยาลัยภายใน
2อนุุมัติโครงการ / รายละเอียดเอกสารการสั่งซื้อผอ.วิทยาลัยภายใน
3ตรวจสอบเอกสารตามโครงการIT สถาบันพระบรมราชชนกภายนอก
4พิจารณาอนุมัติโครงการICT สป.สาธารณสุขภายนอก
5ส่งเรื่องกลับวิทยาลัยเพื่อดำเนินการIT สถาบันพระบรมราชชนกภายนอก
6ดำเนินการตามระเบียบจัดซื้อจัดจ้างงานพัสดุวิทยาลัยภายใน
7ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดผูู้รับจ้างภายนอก
8ตรวจรับงานสิ้นสุดโครงการคณะกรรมการตรวจรับภายใน
แสดง 7 รายการ
รายการหน่วยรายละเอียดวันที่เริ่มวันที่แล้วเสร็จลำดับขั้นตอนปัจจุบันหมายเหตุ
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
รายการหน่วยรายละเอียดวันที่เริ่มวันที่แล้วเสร็จลำดับขั้นตอนปัจจุบันหมายเหตุ
เดินสาย FiberOptic 1 เส้นทาง เปลี่ยนเส้นทางใหม่เนื่องจากเป็นแนวก่อสร้าง 6 มกราคม 2560 5 เมษายน 2560  
ถังดับเพลิงฮาโลตรอนพร้อมขาตั้ง 2 ชุด สำหรับดับไฟอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 11 เมษายน 2560 31 พฤษภาคม 2560 ภายใน 
เครื่องคอมพิวเตอร์ 114 เครื่อง  9 มกราคม 2560 9 พฤศจิกายน 2560  
Switch 16P 4 เครื่อง อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายขนาด 16 ช่อง 9 มกราคม 2560 9 พฤศจิกายน 2560  
Switch 48P 2 เครื่อง อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายขนาด 48 ช่อง 9 มกราคม 2560 9 พฤศจิกายน 2560  
Wall Rack 6U 2 ตู้ ตู้จัดเก็บอุปกรณ์เครือข่ายแบบติดฝาผนัง  9 มกราคม 2560 9 พฤศจิกายน 2560  
Transceiver Module 4 ตัว อุปกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่าย 9 มกราคม 2560 9 พฤศจิกายน 2560  
แสดง 7 รายการ
Comments