ปีงบประมาณ 59


แสดง 5 รายการ
รายการรายละเอียดวันที่เริ่มวันที่แล้วเสร็จสถานะของงาน
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
รายการรายละเอียดวันที่เริ่มวันที่แล้วเสร็จสถานะของงาน
เปลี่ยนอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย Filewall ใช้ป้องกันระบบเครือข่ายจากภายนอก 1 กันยายน 2559 29 กันยายน 2559 สิ้นสุดโครงการ 
เปลี่ยนเครื่องแม่ข่ายใหม่จำนวน 2 เครื่อง ใช้สนับสนุนการเรียนและทำงาน 1 กันยายน 2559 29 กันยายน 2559 สิ้นสุดโครงการ 
เพิ่ม Access Point อาคาร2 จำนวน 1 จุด ห้องภาควิชาการพยาบาลเด็กฯ  1 กันยายน 2559 29 กันยายน 2559 สิ้นสุดโครงการ 
จัดซื้อ Wiress Controler สำหรับควบคุมการทำงาน AccessPoint 1 กันยายน 2558 29 กันยายน 2558 สิ้นสุดโครงการ 
เพิ่ม Access Point อาคาร3 จำนวน 4 จุด ห้อง 3-412,3-510,3-601,ห้องประชุมชั้น 7 1 กันยายน 2559 29 พฤศจิกายน 2559 สิ้นสุดโครงการ 
แสดง 5 รายการ
Comments