ปีงบประมาณ 58


แสดง 5 รายการ
รายการรายละเอียดวันที่เริ่มวันที่แล้วเสร็จสถานะของงาน
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
รายการรายละเอียดวันที่เริ่มวันที่แล้วเสร็จสถานะของงาน
เดินสาย FiberOptic ห้องแม่ข่ายวิทยาลัย - อาคารศรีนครินท์   สิ้นสุดโครงการ 
เดินสาย FiberOptic อ.ศรีนครินท์ - ตึกลูกกวาด   สิ้นสุดโครงการ 
เดินสาย FiberOptic อ.ศรีนครินท์ - อ.มณีฯ   สิ้นสุดโครงการ 
เดินสาย FiberOptic อ.มณีฯ - หอพัก 4 ชั้น   สิ้นสุดโครงการ 
เดินสาย FiberOptic อ.มณีฯ - ตึกนิตย์   สิ้นสุดโครงการ 
แสดง 5 รายการ
Comments