ปีงบประมาณ 57


แสดง 2 รายการ
รายการรายละเอียดวันที่เริ่มวันที่แล้วเสร็จสถานะของงาน
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
รายการรายละเอียดวันที่เริ่มวันที่แล้วเสร็จสถานะของงาน
เดินสาย FiberOptic ห้องแม่ข่ายราชวิถี - ห้องแม่ข่ายวิทยาลัย   สิ้นสุดโครงการ 
จัดซื้อคอมพิวเตอร์  42 เครื่อง   สิ้นสุดโครงการ 
แสดง 2 รายการ