ประกาศปิดระบบเครือข่าย วันที่ 3 มิภุนายน 2561

โพสต์2 มิ.ย. 2561 11:33โดยชนินทร์ พวงทะวาย
เนื่องจากวันที่ 3 มิถุนายน 2561 การไฟฟ้านครหลวง จะดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารเรียน ทำให้ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้ 
เพื่อป้องกันอุปกรณ์เครือข่ายได้รับความเสียหายจากกระแสไฟฟ้า จึงขอปิดระบบเครือข่ายทั้งหมด วันที่ 3 มิ.ย.61 ตั้งแต่เวลา 01.00 - 13.00 น.
Comments