https://sites.google.com/a/bcc1852.com/bcc-student-council-primary/home/%E0%B8%9B%E0%B8%81.jpg?attredirects=0


https://sites.google.com/a/bcc1852.com/bcc-student-council-primary/home/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%96%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B9%89%E0%B8%B2.jpg?attredirects=0     ผลการประกวดเต้นประกอบเพลง “Strong & Healthy” ในโครงการ “SAHAGROUP สร้างความสุขสู่เยาวชนไทย”

รวมภาพงานสภา

 • งานสภา (X) Fair งานสภา (X) Fair 
  ส่ง 1 ก.พ. 2561 23:10 โดย สุปัญญา เขียนเจริญ
 • โครงการBCC Eco Junior กิจกรรม แกะ ล้าง เก็บ แลกถุงผ้าปีที่2
  ส่ง 29 มิ.ย. 2560 19:16 โดย สุปัญญา เขียนเจริญ
 • สหกรุ๊ป สร้างความสุขสู่เยาวชนไทย สหกรุ๊ป สร้างความสุขสู่เยาวชนไทย
  ส่ง 31 ก.ค. 2559 04:51 โดย สุปัญญา เขียนเจริญ
 • BCC รุ่นใหม่ใช้ถุงผ้า BCC รุ่นใหม่ใช้ถุงผ้า
  ส่ง 13 ก.ค. 2559 05:56 โดย สุปัญญา เขียนเจริญ
 • ผลการประกวดเต้นประกอบเพลง “Strong & Healthy” ในโครงการ “SAHAGROUP สร้างความสุขสู่เยาวชนไทย” ผลการประกวดเต้นประกอบเพลง “Strong & Healthy” ในโครงการ “SAHAGROUP สร้างความสุขสู่เยาวชนไทย”โดยมีการคัดเลือกจากการส่งคลิปวีดีโอเพื่อเข้าประกวดจากโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศในวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2559 และได้คัดเหลือ 3 ทีมสุดท้ายเพื่อเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2559 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์                            ผลปรากฏว่า ทีม Strong & Healthy Bangkok Christian College จากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย  ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1ได้รับเงินรางวัลเป็นเงินสดจำนวน 10,000 บาท  Gift Set ผลิตภัณฑ์มูลค่ารวม 18,000บาท และได้แพ็กเกจทัศนศึกษา  โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  จำนวน 15 รางวัล ...
  ส่ง 23 มิ.ย. 2560 21:36 โดย สุปัญญา เขียนเจริญ
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 13 รายการ ดูเพิ่มเติม »
BCC Spirit Show    กิจกรรมแกะ ล้าง เก็บ


ปังปอนด์ชวนเด็กไทยใส่ใจพลังงาน ปี3  


BCC Spirit Show


การเลือกตั้งสภานักเรียนประถมศึกษา ปีการศึกษา 2558ค่ายอบรมผู้นำเชิงฏิบัติการ ครั้งที่ 24

ประชาธิปไตย ต้องเข้าใจ เข้าให้ถึง     จึงจะพัฒนา

         สวัสดีนักเรียนทุกคน  ในช่วงต้นเดือนมิถุนายนก็จะมีกิจกรรมสำคัญอย่างหนึ่งที่พวกเราจะได้มีโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งสภานักเรียนของโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย  และคุณครูเชื่อว่านักเรียนพร้อมที่จะเรียนรู้  เข้าใจและก้าวไปพร้อมกันในสังคมประชาธิปไตย

ประชาธิปไตย คืออะไร

อันดับแรกนักเรียนลองมารู้จักคำว่า “ ประชาธิปไตย”   ซึ่งสำหรับคำว่า “ประชาธิปไตย” นั้น  ตรงกับภาษาอังกฤษคำว่า  “ Democracy ”ประกอบด้วยคำว่า “ประชา” หมายถึงหมู่คนคือปวงชน กับคำว่า ”อธิปไตย” หมายถึงความเป็นใหญ่  เพราะฉะนั้น   คำว่า “ประชาธิปไตย” จึงหมายถึง “ความเป็นใหญ่ของปวงชน” หรือ  รูปแบบการปกครองให้สิทธิประชาชนในการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมทางการเมือง การปกครองประเทศโดยยึดเสียงข้างมากเป็นสําคัญ

ดังที่กล่าวว่า  ประชาธิปไตยเป็นของประชาชน โดยประชาชน  เพื่อประชาชน.... (อ่านต่อ)

โครงการเด็กชายนายระเบียบ