Farm Machanics    Buriram College of Agriculture and Technology

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ตารางออกอากาศช่อง VEC Channel 53 ตารางออกอากาศช่อง VEC Channel 53 อาชีวะฝีมือชนคนสร้างชาติ ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 (ดาวน์โหลด)
  ส่ง 17 พ.ค. 2563 20:37 โดย Farm Mechanics BCAT
 • ประกาศ เรื่องการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์เรื่องการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
  ส่ง 1 ต.ค. 2562 19:30 โดย Farm Mechanics BCAT
 • กำหนดการปิดภาคเรียนที่ 2/2560 และเปิดภาคเรียนที่ 1/2561 ด้วยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้จัดการเรียนการสอนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม ...
  ส่ง 1 ต.ค. 2562 19:30 โดย Farm Mechanics BCAT
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 6 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวกิจกรรมแผนก

 • ปรับพื้นที่โรงเรียนเทศบาล 3 เพื่อใช้เป็นแหล่งเพาะปลูกข้าวนาปี                     เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563  นายอุทิศ บุญนาน หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลเกษตร นำครูและบุคคลากรออกบริการชุมชน ซึ่งโรงเรียนเทศบาล 3 ได้ขอความอนุเคราะห์เครื่องจักรกลการเกษตร แผนกวิชาช่างกลเกษตร  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ เพื่อปรับพื้นที่หลังโรงเรียนเพื่อใช้เป็นแปลงเพาะปลูกข้าวนาปี ประมาณ 6 ไร่ ซึ่งในกิจกรรมมีการใช้กล้องวัดระดับเพื่อหาความสูง ต่ำ ของพื้นที่ และใช้รถแทรกเตอร์ปรับพื้นที่และจะได้ดำเนินการหว่านข้าวเพาะปลูกต่อไป   ภาพและข่าวโดย : นายสุรพล มุงสูงเนิน . นายสุพรชัย บุญศิริมโนศักดิ์          : 
  ส่ง 19 พ.ค. 2563 21:04 โดย Farm Mechanics BCAT
 • ศึกษาดูงาน ณ บริษัทนครสวรรค์ สตีล จำกัด อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายวิทยา พลศรี ผู้อำนวยการ นำคณะผู้บริหาร พร้อมทั้งคณะครูแผนกวิชาช่างกลเกษตร จำนวน 5 ท่าน เพื่อเข้าขอศึกษาดูงาน ณ บริษัทนครสวรรค์ สตีล จำกัด อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์การปลูกอ้อย ระบบให้น้ำ และระบบน้ำหยด ซึ่งมีนายสมนึก ประธานทิพย์ ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัท ทั้งนี้ได้ร่วมประชุมปรึกษาหาหรือแนวทางการร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU ) ระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการเพื่อเป็นฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้แก่นักเรียน นักศึกษาต่อไปภายในอนาคต   
  ส่ง 12 มี.ค. 2563 23:22 โดย Farm Mechanics BCAT
 • ประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการ "จัดทัพสู่ Digital Farming" ประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการ "จัดทัพสู่ Digital Farming"ผู้อำนวยการนายวิทยา พลศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ครู ศิษย์เก่า และตัวแทนสถานประกอบการ จาก บ.สยามคูโบต้า ร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "จัดทัพสู่ Digital Farming"  ระหว่างวันที่ 27-29 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมเดอะบลูม ทีวีพลู เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา         รับมอบนโยบายโดย ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ        มอบนโยบายสู่การปฏิบัติโดย นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและการบรรยายเรื่อง ปฏิรูปอาชีวะเกษตร สู่ Digital Farming  โดย ดร.ศุภชัย ศรีหล้า ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีและการบรรยายพิเศษ  โดยดร.สุเทพ ...
  ส่ง 27 ก.พ. 2563 20:49 โดย Farm Mechanics BCAT
 • การถ่ายทำข่าวโรงเรือนและแปลงปลูกพืช อัจฉริยะ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. แผนกวิชาช่างกลเกษตร ได้มีกิจกรรมการถ่ายทำวีดีโอ โรงเรือนและแปลงปลูกพืช อัจฉริยะ ประเภทพืชผัก และไม้ดอก จากทีมงานนักข่าวช่อง CH5 และ นักข่าวช่อง NBT ซึ่งมีระบบควบคุมการทำงานการให้น้ำใช้ได้ทั้งระบบ Manual และระบบ Automatic สั่งการ ปิด-เปิด โดยใช้ประตูน้ำไฟฟ้า ควบคุมโดยการตั้งเวลา และสามารถสั่งการทางโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์ การลดความร้อนในโรงเรือน ใช้ระบบ Sensor อุณหภูมิ สั่งการให้เปิดระบบพ่นหมอก ทั้งนี้การขยายผลเพื่อการเรียนการสอน นักเรียน นักศึกษา และเกษตรกร และผู้ที่สนใจ    ข่าวโดย  : นายอุทิศ บุญนาน , นายสุพรชัย บุญศิริมโนศักด ...
  ส่ง 9 ม.ค. 2563 04:41 โดย Farm Mechanics BCAT
 • นิเทศก์การเรียนการสอน สอศ. `เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 น. หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้เข้านิเทศก์การเรียนการสอน แผนกวิชาช่างกลเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์  ภาพและข่าวโดย : นายสุพรชัย บุญศิริมโนศักดิ์, นายสุรพล มุงสูงเนิน
  ส่ง 23 ธ.ค. 2562 04:13 โดย Farm Mechanics BCAT
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 25 รายการ ดูเพิ่มเติม »

วิดีโอ YouTube