Wij geloven dat door de slimme inzet van ICT de verzekeringsketen innovatiever kan worden. Hierdoor zijn organisaties in staat zich snel aan te passen aan de continue veranderingen. 

Innoveren is een krachtige manier om je aan te passen aan de snelle en continue veranderingen. Veel verzekeringsmaatschappijen en andere partijen in de keten hebben vaak moeite met innoveren. Door op een slimme manier ICT in te zetten kan het innovatieproces worden versneld. En daarmee kan groei worden gerealiseerd.

The Insurance Toolbox helpt u met innoveren. Alle oplossingen in de box hebben hun waarde over de grenzen al bewezen en kunnen ook bij u voor aansprekende resultaten zorgen. Innovatieve software-oplossingen onderbouwd met een solide business case en strak geïmplementeerd.

Nieuwsgierig? U kunt contact met ons opnemen voor een afspraak. Wij kijken graag samen met u waar úw innovatiekracht ligt.

Over The Insurance Toolbox in de pers:

http://www.schade-media.nl/Public/Magazine/Nieuwsbrief/Nieuwsbericht.aspx?id=409aa41d-b30c-49b5-8d1c-bdf316525f41
http://www.spitsnieuws.nl/archives/binnenland/2013/12/stemcontrole-tegen-verzekeringsfraude   http://www.bankingreview.nl/artikel/27558/fraude-geen-probleem    http://www.schade-media.nl/Public/Magazine/Nieuwsbrief/Nieuwsbericht.aspx?id=1b917898-8291-4377-9939-64cbcb70beba https://sites.google.com/a/bcase.nl/tit/1312%20Schademagazine%20-%20Stemanalyse%20als%20wapen%20tegen%20fraude.pdf?attredirects=0&d=1 https://sites.google.com/a/bcase.nl/tit/1405%20Schademagazine%20-%20Calculatiemodel%20opstalschades.pdf?attredirects=0&d=1