กิจกรรมล่าสุดของไซต์

16 ก.ค. 2564 04:18 ฉวีวรรณ เจริญพานิช แนบ 216233477_3217657838455097_2915523028050568003_n.jpg กับ ขอชื่นชมนักเรียนคนเก่ง (NT) ปีการศึกษา 2563
16 ก.ค. 2564 04:18 ฉวีวรรณ เจริญพานิช แนบ 183216081_3217657728455108_2679679178020855499_n.jpg กับ ขอชื่นชมนักเรียนคนเก่ง (NT) ปีการศึกษา 2563
16 ก.ค. 2564 04:18 ฉวีวรรณ เจริญพานิช แนบ 175631508_3217657781788436_2280469374119661971_n.jpg กับ ขอชื่นชมนักเรียนคนเก่ง (NT) ปีการศึกษา 2563
16 ก.ค. 2564 04:18 ฉวีวรรณ เจริญพานิช สร้าง ขอชื่นชมนักเรียนคนเก่ง (NT) ปีการศึกษา 2563
16 ก.ค. 2564 04:15 ฉวีวรรณ เจริญพานิช แนบ 215782548_3217482398472641_8512977753630085183_n.jpg กับ รางวัลทรงคุณค่า OBEC AWARDS
16 ก.ค. 2564 04:15 ฉวีวรรณ เจริญพานิช สร้าง รางวัลทรงคุณค่า OBEC AWARDS
16 ก.ค. 2564 04:12 ฉวีวรรณ เจริญพานิช แนบ 215165471_531407684736486_7947219702886834090_n.jpg กับ ซุ้มถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษา
16 ก.ค. 2564 04:12 ฉวีวรรณ เจริญพานิช สร้าง ซุ้มถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษา
16 ก.ค. 2564 04:06 ฉวีวรรณ เจริญพานิช แก้ไข แจ้งเลื่อนเปิดเรียนแบบ ONSITE ภาคเรียนที่ 1/2564
16 ก.ค. 2564 04:03 ฉวีวรรณ เจริญพานิช แนบ 206541762_3202381376649410_8089303732545778308_n.jpg กับ แจ้งเลื่อนเปิดเรียนแบบ ONSITE ภาคเรียนที่ 1/2564
16 ก.ค. 2564 04:03 ฉวีวรรณ เจริญพานิช สร้าง แจ้งเลื่อนเปิดเรียนแบบ ONSITE ภาคเรียนที่ 1/2564
16 ก.ค. 2564 03:59 ฉวีวรรณ เจริญพานิช แนบ 205846190_3200936226793925_5936392399387648957_n.jpg กับ ติดตั้งคอมพิวเตอร์
16 ก.ค. 2564 03:59 ฉวีวรรณ เจริญพานิช สร้าง ติดตั้งคอมพิวเตอร์
16 ก.ค. 2564 03:55 ฉวีวรรณ เจริญพานิช แนบ 201895127_3195596877327860_5137552359732137521_n.jpg กับ ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนแบบ ONSITE 1/2564
16 ก.ค. 2564 03:55 ฉวีวรรณ เจริญพานิช สร้าง ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนแบบ ONSITE 1/2564
16 ก.ค. 2564 03:48 ฉวีวรรณ เจริญพานิช แนบ 201410077_3194782734075941_7988195909364916985_n.jpg กับ สอน ONLINE
16 ก.ค. 2564 03:48 ฉวีวรรณ เจริญพานิช แนบ 201162459_3194782657409282_7674800279514783510_n.jpg กับ สอน ONLINE
16 ก.ค. 2564 03:48 ฉวีวรรณ เจริญพานิช แนบ 199213209_3194781337409414_5477739522833535055_n.jpg กับ สอน ONLINE
16 ก.ค. 2564 03:48 ฉวีวรรณ เจริญพานิช สร้าง สอน ONLINE
16 ก.ค. 2564 03:36 ฉวีวรรณ เจริญพานิช แนบ 200192249_3193993987488149_1597690722734302459_n.jpg กับ รับฉีดวัคซีน ป้องกัน โควิด-19
16 ก.ค. 2564 03:36 ฉวีวรรณ เจริญพานิช สร้าง รับฉีดวัคซีน ป้องกัน โควิด-19
16 ก.ค. 2564 03:32 ฉวีวรรณ เจริญพานิช แนบ 195477133_3183775998509948_2705452428640249485_n.jpg กับ วันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564
16 ก.ค. 2564 03:32 ฉวีวรรณ เจริญพานิช สร้าง วันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564
16 ก.ค. 2564 03:27 ฉวีวรรณ เจริญพานิช แนบ 119814.jpg กับ ปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษา
16 ก.ค. 2564 03:27 ฉวีวรรณ เจริญพานิช แนบ 119813.jpg กับ ปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษา

เก่ากว่า | ใหม่กว่า