ขอแสดงความยินดี นร.คนเก่ง

โพสต์22 มี.ค. 2562 21:02โดยwebmaster bbn.ac.th   [ อัปเดต 16 เม.ย. 2562 21:04 ]
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้าเรียนต่อ ม.1 
เด็กชายลาภวัต สงรัก   รร.เบญจมราชูทิศ (SMTP)
เด็กชายจรัญพล  พาระแพน   รร.เบญจมราชูทิศ (SMTP)
เด็กชายทีราธร  เจริญพานิช   รร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯ
เด็กหญิงธิษณามดี  ปลอดเถาว์  รร.สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
เด็กหญิงคิดตพันธ์  นิลสุวรรณาวุธ  รร.มหาวชิราวุธ จ.สงขลา (ความสามารถพิเศษดนตรีไทย)
เด็กหญิง ปิยาพัชร  ทองสุข  รร.กีฬากรุงเทพมหานคร
เด็กชาย รณกฤต พิพัฒน์กุล  รร.เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช
เด็กชายโฆษิต ชัยราษฎร์  รร.นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี


Comments