อบรมเชิงปฎิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา 2562-2562 และแผนปฏิบัติการประจำปี 2562

โพสต์1 เม.ย. 2562 19:24โดยwebmaster bbn.ac.th   [ อัปเดต 1 เม.ย. 2562 19:27 ]
30-31 มีนาคม 2562  รร.ชุมชนบ้านบางโหนด ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นพรัตน์  ชัยเรือง จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มาเป็นวิทยากร ในการอบรมเชิงปฎิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา 2562-2562  หลังจากนั้น 1-4 เมษายน 2562 เป็นกิจกรรม การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2562  


Comments