วงอังกะลุง โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด ชนะเลิศ ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ปีที่ ๗ (ปี๒๕๖๒)

โพสต์7 เม.ย. 2562 08:36โดยฉวีวรรณ เจริญพานิช   [ อัปเดต 7 เม.ย. 2562 19:24 โดย webmaster bbn.ac.th ]
วงอังกะลุง. โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด. ได้รับรางวัลชนะเลิศ  การเข้าร่วมประกวดดนตรีไทย ครั้งที่ ๑๑ งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๔ พรรษา  
๑-๒ เมษายน ๒๕๖๒ ณ สุราษฎร์ธานีฮอลล์. ชั้น ๔ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา. 
      ขอบพระคุณ ท่านผอ. รังสรรค์  โพธิจิญญาโน  คณะครู  นักเรียนดนตรีไทย ท่านผู้ปกครอง. โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด. หน่วยงานเทศบาลตำบลขนอม บริษัทไฟฟ้าขนอม. จำกัด และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทุกท่าน. ที่ให้การสนับสนุน และเป็นกำลังใจ. ส่งผลให้ประสบความสำเร็จอีกครั้ง