วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ ปี 2564

โพสต์3 ธ.ค. 2564 08:06โดยฉวีวรรณ เจริญพานิช   [ อัปเดต 3 ธ.ค. 2564 08:22 ]
5 ธันวาคม 2564 คณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด ร่วมกันจัดซุ้มน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ วันคล้ายวันพระราชสมภพ  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร Comments