ศึกษาดูงาน

โพสต์1 ต.ค. 2562 21:35โดยฉวีวรรณ เจริญพานิช   [ อัปเดต 1 ต.ค. 2562 21:45 ]
ในระหว่างวันที 23-25 กันยายน 2562 ท่านผอ.รังสรรค์.    โพธิจิญญาโนและคณะครูโรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด เข้าศึกษาดูงาน  ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว อ.เมือง  จ.ภูเก็ตเพื่อพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
Comments