รับการประเมินรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

โพสต์11 พ.ย. 2564 08:50โดยฉวีวรรณ เจริญพานิช
วันที่ 4 พฤศจิกายน​ 2564​ เวลา 09.00​ ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4​ เป็นประธานคณะกรรมการการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษาในระยะเวลา 1​ ปี ครั้งที่ 2​ ของนางสาวอัญชิษฐา  เกิดเรือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชุมชน​บ้าน​บาง​โหนด​ พร้อมด้วย นายปิยศักดิ์​ สันธานเดชา  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง นายรังสรรค์​  โพธิจิญญาโน ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชน​บ้านบางโหนด กรรมการการ
ประเมิน ร่วมด้วย นางจินตนา​ แจ้งใจ คณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง เข้าร่วมสังเกตการณ์ ทั้งนี้ คณะกรรมการได้ชื่นชมในเรื่องการบริหารจัดการฐานข้อมูล​อิเล็กทรอนิกส์​ของนักเรียน การแก้ปัญหา​รายบุคคล​ของนักเรียน และได้ชี้แนะและตั้งข้อสังเกต​ในเรื่องการทำ PLC ของโรงเรียน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อ​พัฒนา​บุคลากร​ เป็นต้น ณ โรงเรียนบ้านชุมชน​บ้าน​บาง​โหนด​ อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
Comments