ประชุมผู้ปกครอง 2/2562

โพสต์22 มี.ค. 2562 18:54โดยwebmaster bbn.ac.th   [ อัปเดต 22 มี.ค. 2562 19:09 ]
22 มีนาคม 2562  กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง และรับผลการเรียน เพื่อสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมของโรงเรียนให้ผู้ปกครองได้รับทราบ และร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจและแสดงข้อคิดเห็น เพื่อให้โรงเรียนนำไปปรับปรุงและพัฒนาต่อไป  นอกจากนี้ ยังมีการมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษา ให้นักเรียนผู้มีผลการเรียนดีและผู้ที่ประพฤติดีมีจิตสาธารณะ ประจำปีการศึกษา 2561