นิเทศน์ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียน

โพสต์18 ก.ย. 2562 07:55โดยฉวีวรรณ เจริญพานิช
ช่วงเดือนกันยายน 2562 ท่านผอ.รังสรรค์  โพธิจิญญาโน เข้านิเทศ กิจกรรมการเรียนการสอนของครูโรงเรียนบ้านบางโหนด เพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุงและพัฒนาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น
ą
ฉวีวรรณ เจริญพานิช,
18 ก.ย. 2562 07:55
Comments