มุฑิตาจิตแด่ครูผู้เกษียณ

โพสต์1 ต.ค. 2562 22:46โดยฉวีวรรณ เจริญพานิช
 คณะกรรมการสถานศึกษาคณะครูและนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนดร่วมกันจัดกิจกรรมมุฑิตาจิตแด่คุณครูประไพพร  แซ่เลี้ยว  ครูผู้เสียสละ ทุ่มเท แด่ศิษย์.  ในโอกาสงานเกษียณอายุราชการ 
ą
ฉวีวรรณ เจริญพานิช,
1 ต.ค. 2562 22:46
Comments