ลูกเลียบสัมพันธ์ สานฝันบัณฑิตน้อย และปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2561

โพสต์22 มี.ค. 2562 21:28โดยwebmaster bbn.ac.th
22 มีนาคม 2562  ผู้ปกครอง คณะครูและนักเรียนร่วมจัดกิจกรรม ลูกเลียบสัมพันธ์ สานฝันบัณฑิตน้อย และปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2561 ประกอบด้วยกิจกรรม มอบวุฒิบัตรให้แก่บัณฑิตน้อย และ พิธีมอบหลักฐานการศึกษาให้กับนักเรียนชั้น ป.6 มีนักเรียนชั้นปฐมวัยเข้ารับวุฒิบัตรจำนวน 52 คน นักเรียนชั้น ป.6 จำนวน 67 คน รวม 119 คนบัณฑิตน้อย ปัจฉิมนิเทศ ป.6 ปีการศึกษา 2562


Comments