กิจกรรม 6 สัปดาห์ ประชาธิปไตย

โพสต์22 มี.ค. 2562 18:41โดยwebmaster bbn.ac.th   [ อัปเดต 22 มี.ค. 2562 19:10 ]
15 มี.ค. 62  คณะครูและนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนดร่วมกันเดินรณรงค์ การออกไปใช้สิทธิ์ เลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 24 มีนาคม 2562  เวลา 8.00 - 17.00 น. ตามโครงการ 6 สัปดาห์ประชาธิปไตย โดยเดินรณรงค์ผ่านบริเวณ ตลาดบางโหนด  ศาลเจ้าบุนเถ้าก๋ง  ชุมชนป่าเลน เมืองใหม่  ระยะทาง ประมาณ 2 กิโลเมตร