ขอบคุณท่านผู้มีอุปการะคุณของโรงเรียน

โพสต์13 ธ.ค. 2562 10:15โดยฉวีวรรณ เจริญพานิช   [ อัปเดต 13 ธ.ค. 2562 10:27 ]
ท่านผอ.รังสรรค์ โพธิจิณญาโน คุณครูและนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนดขอขอบพระคุณ 
กองทุนโอมอินทร์ โดยคุณอาร์ท  บุญมาและคณะ  ที่ให้การสนับสนุนเงินทุนสำหรับซื้อเครื่องดนตรีอังกะลุง  จำนวน 35,000 บาท
Comments