ขอบคุณโรงไฟฟ้าขนอม

โพสต์9 ธ.ค. 2564 05:12โดยฉวีวรรณ เจริญพานิช   [ อัปเดต 9 ธ.ค. 2564 05:14 ]
8 ธันวาคม 2564 โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด ขอขอบคุณโรงไฟฟ้าขนอม ที่ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้กับนักเรียน ช่วงสัปดาห์วิทยาศาสตร์ที่ผ่านมา และมามอบของที่ระลึกให้กับนักเรียน พร้อมกับสัมภาษณ์ครูเสนีย์ ศรีมณี เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้
Comments